StoryEditor
DubrovnikGDJE SE KUPATE?

More je na 116 plaža izvrsne kakvoće, dok je na četiri plaže ocijenjeno dobrim

Piše DV
20. rujna 2021. - 14:01
IlustracijaMatko Biljak

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je deveto redovno ispitivanje mora na 120 plaža od 6. do 16. rujna. Uzorci mora na svim su plažama odgovarali uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje.

More je na 116 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, dok je na četiri plaže more ocijenjeno dobrom ocijenom, i to na Kobašu, u Prapratnom, plaži Hotela Osmine u Slanome i u Račišću, na Korčuli.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tako se na adresama http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca ili http://www.zzjzdnz.hr/ mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize.

28. listopad 2021 01:21