Županija Župa dubrovačka

OŠ ŽUPA DUBROVAČKA EDUCIRALA 17 KOORDINATORA VOLONTERA

UDRUGA BONSAI Nastavak projektnih aktivnosti 'Pod budnim okom volontera'

OŠ ŽUPA DUBROVAČKA EDUCIRALA 17 KOORDINATORA VOLONTERA

U sklopu projekta Pod budnim okom volontera završen je još jedan edukacijski ciklus menadžmenta volonterskih programa tijekom kojeg je 17 nastavnica Osnovne škole Župa Dubrovačka educirano za koordinatorice volontera školskog volonterskog programa. Tijekom edukacije koja je trajala 5 dana nastavnice su educiurane o osam faza menadžmenta volonterskih programa kojim se optimizira rad s volonterima neovisno jesu li to učenici školske dobi ili zainteresirani građani. Edukaciju su provodile trenerice Udruge za razvoj civilnog društva Bonsai.

Edukacija se održala u sklopu projekta kojem je cilj osnažiti škole za izgradnju društvenog kapitala kroz poticanje volonterstva u sustavu odgoja i obrazovanja. Kao jedan od preduvjeta razvoja školskog volonterskog programa je edukacija nastavnog osoblja za rad s volonterima u skladu sa Zakonom o volonterstvu, a po kurikulumu Hrvatskog centra za razvoj volonterstva.

Razvoj volonterskog programa u školi nastao je kao želja nastavnika Osnovne škole Župa Dubrovačka za organiziranim, strukturiranim i kontinuiranim provođenjem već postojećih, ali i novih volonterskih aktivnosti u školi. Na taj način i posebno kroz školski volonterski klub koji će se osnovati, djeci osnovnoškolskog uzrasta će se pružiti iskustveno doživljavanje volonterstva i odagajati ih se za volonterstvo. Daljnji razlozi su provođenje humanitarnih akcija u školi kao dio građanskog odgoja škole i povećana kvaliteta suradnje nastavnik-učenik-roditelj te uvođenje dodatnih (volonterskih) sadržaja u školi.

Projekt Pod budnim okom volontera provodi se u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda, a nositelj je udruga Deša u partnerstvu sa Udrugom za razvoj civilnog društva Bonsai, Udrugom CROGIS, Udrugom Lovci na oluje, OŠ Antuna Masle Orašac i OŠ Župa Dubrovačka.

Naslovnica Župa dubrovačka

Najčitanije

Tri godine nakon jezivog napada sabljom

Tri godine nakon jezivog napada sabljom
Sjeća li se itko Mirjane Kristović iz Župe dubrovačke? Teško je na prvu povezati o kome se radi, no ako se spome...
Tri godine nakon jezivog napada sabljom

Najnovije