Županija Neretva

A GDJE SU KRIVOLOVCI?

Uklonjene ilegalne čeke u posebnim ornitološkim rezervatima Prud i Pod Gredom

A GDJE SU KRIVOLOVCI?

Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije proveli su akciju uklanjanja ilegalno postavljenih objekata u posebnim ornitološkim rezervatima Prud i Pod Gredom, a sukladno Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Navedeni objekti nalazili su se uz ilegalno formirana jezerca tzv. plane, na koja ptice slijeću kako bi se hranile i odmarale. U njihovoj je okolici pronađen značajan broj lovačkih patrona (metaka) te mamci koji nalikuju divljim pticama, a u danima koji su prethodili akciji s njih su redovno evidentirani pucnjevi.

Spomenuta je akcija već druga u nizu ove godine, a njen je osnovni cilj potpuno suzbijanje krivolova u posebnim ornitološkim rezervatima, u kojima lovne aktivnosti uopće nisu dozvoljene. I ovaj put su se djelatnicima Javne ustanove i Udruge BIOM pridružili članovi međunarodne organizacije Committee Against Bird Slaughter (CABS), koja već dugi niz godina radi na borbi protiv krivolova ponajviše na području Mediterana.

Najnoviji podaci organizacije BirdLife International govore o visokom mjestu koje Republika Hrvatska zauzima prema broju godišnje ilegalno ubijenih ptica, pa su provedene akcije samo početak ozbiljnijeg angažmana Javne ustanove u ovom polju, priopćila je Javna ustanova.

Naslovnica Neretva

Najčitanije

NK Neretva Metković više ne postoji

NK Neretva Metković više ne postoji
Nogometni klub Neretva Metković više ne postoji. Dana 22. ožujka nad tim klubom je otvoren i istog dana zatvoren...
NK Neretva Metković više ne postoji

Najnovije