Županija Dubrovnik

U TIJEKU JE 23. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUBROVNIKA

BURNO OKO ŽIČARE, Barač gradonačelniku: "Izravno ste odgovorni za nanesenu štetu"
Franković: "Zastupate Excelsa nekretnine i njihov ste lobist"

U TIJEKU JE 23. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUBROVNIKA
Druga točka dnevnog reda odnosila se na Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Izvansudskej nagodbe između Grada Dubrovnika i Excelsa nekretnina d. d. Dubrovnik iz Dubrovnika. Uvodno je gradonačelnik Franković rekao kako je na ovaj način problem priveden kraju te da će Grad uprihoditi 26 milijuna kuna od dugova iz prošlosti. Te da je pravna država po ovom pitanju fnkcionirala. Jadran Barać naglasio je kako je potrebno upoznati s činjenicom da je žičara zatvorena 2 mjeseca i da je napravljena šteta gradu, građanima i turistima i da je Bosanka upala u prometne probleme. Smatra da je trebalo ranije pokrenuti cijeli postupak i da DORH također nije na vrijeme reagirao, a da je paralelno s time Excelsa dostavila potrebnu dokumentaciju. Smatra da je sve odgovornost gradonačelnika i da je problem bilo potrebno iskomunicirat ranije. Franković: „ Evidentno je da je Jadran Barač zastupnik Excelsa nekretnina“, te navodi kako nije oštetio Grad Dubrovnik time što je uprihodovao dugove iz prošlosti.

Replicirao je Barač i smatra da nije istina da je on zastupnik Excelse i naglašava gradonačeniku da je dezinformirao javnost izjavama i da nije na vrijeme obavijestio vijećnike o cijelom slučaju. Naglašava da je gradonačelnik prekršio zakon jer im nije dostavio rješenje o koncesiji. Franković se ispričao Baraču na tome što ga je nazvao pravnikom Excelse jer nije pravnik po struci, pa mu je rekao da je vjerojatno njihov lobist. Ističe kako je nagodba bila jedino rješenje i da se problem ne bi rješio nikad bez nje. Poručio je Baraču da je čovjek uspio doć na mjesec pa da može valjda i on preko usta reći: „Čestitam“. Barač naglašava kako je Excelsa mogla tužiti Grad zbog propusta i da je nagodba bila jedino rješenje kako bi se Excelsa pravno povukla. Gradonačelnik je u nastavku rekao da nisu znali da Republika Hrvatska vodi spor s Excelsom i da se i na osnovu toga uopće nije moglo krenuti u postupak rješavanja problema te da se nada kako će obje strane u buduće osustati od sudskih sporova i da će se nagodba uspješno porvesti i žičara nastavit s radom. Naglašava da je na ovaj način zaštićen interes Grada i donekle isplaćena šteta koja je nastala. Nadalje je Barač istaknuo kako je nužno pravovremeno izvjestiti javnost o cijelom postupku i da je puno toga prešućeno, kao što je ovrha iz protekle godine koja nije komunicirana. Blaž Pezo replicirao je Baraču te ga upitao koji stručnjaci stoje iza njegovih tvrdnji i da umanjuje vrijednost svih institucija koje su bile uključene u rješavanje spora.

Za riječ se javio Marko Potrebica i rekao da je gradonačelnik u prošlosti olako prešao preko svojih stvarnih mogućnosti u slučaju i prešao u pravne sfere. Mišljenja je da dubrovački SDP stavlja privatne ispred javnih interesa i da je činjenica da Excelsa ne bi platila ni kunu da se proces nije vodio na ovakav način. „Napravili ste spin jučerašnjim istupom u medijima i napravili ste igrokaz. Sada demantirate gradonačelnika, a jučer ste rekli da ćete podržati odluke Grada, tko je tu lud?“, zagrmio je Potrebica na Barača. Barač je replicirao i rekao da je igrokaz sve što se dogodilo u zadnja 4 mjeseca i da se stalno u priču upliće DORH, bez kojeg se moglo dosta napraviti u cijeloj situaciji. Isitče da je privatizacija žičare isključivo zasluga HDZ-ove vlade. Maro Kristić u raspravi je rekao da je bivši gradonačelnik napravio dobar potez donoseći odluku da se prihod od koncesije slijeva u gradsku blagajnu i da je trenutna gradska vlast također napravila dobar posao samim raspletom situacije. Smatra da nagodba ima dosta spornih elemenata i da se ne slaže s člankom 5. odredbe u kojemu se Grad obvezuje da će vratiti cijeli iznos uprihođenih sredstava ukoliko pokuša promjeniti bilo koju stavku ugovora. U nastavku je odvjetnik Lovro Zovko, koji je pravni zastupnik Grada Dubrovnika u postupku s Excelsa nekretninama, pojasnio kako je cijeli ugovor široka i dobro definirana pravna stvar i da nema puno prostora za manipulaciju jer je sve precizno napravljeno. U nastavku je Matija Čale Mratović podsjetila kako je HDZ-ova vlada dala koncesiju bez naknade i da se nova koncesija daje na 50 godina što je suprotno mišljenju vještaka.  
 
Naslovnica Dubrovnik

Najčitanije

Najnovije