Županija Dubrovnik

GRAD DUBROVNIK

Održano drugo predavanje u sklopu projekta "ReDu"

GRAD DUBROVNIK
U sklopu projekta “ReDu - provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika” održano je predavanje na temu "Utjecaj otpada na biljni i životinjski svijet", a koje je održala biologinja i doktorica prirodnih znanosti o moru Marija Crnčević.
 
Naime, riječ je o projektu ukupne vrijednosti 1.386.980,00 kuna, od čega Europska unija putem Kohezijskog fonda, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. sufinancira 1.178.933,00 kuna itd. Također, projektom „ReDu“ i provedbom njegovih aktivnosti želi se doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta i izgradnji svijesti građana grada Dubrovnika o važnosti gospodarenja komunanog otpada. Projekt predviđa niz informativno-izobraznih aktivnosti kojima će se građane grada Dubrovnika, kao glavnu ciljnu skupinu, cjelovito informirati i upoznati s ciljevima gospodarenja otpadom te ih motivirati za njihovo ostvarivanje.
 
Nakon uvodnog predavanja, zainteresiranu javnost očekuje još 11 predavanja i radionica.
 
Naslovnica Dubrovnik

Najčitanije

Najnovije

Zagađeno more kod Piplića u Uvali Lapad

Zagađeno more kod Piplića u Uvali Lapad
More kod Piplića u Uvali Lapad zagađeno je vjerojatno kanalizacijskim ispustom ili nekom prljavštinom koje su mo...
Zagađeno more kod Piplića u Uvali Lapad