Županija Dubrovnik

GRAD DUBROVNIK

Započelo uređenje šetnice Nika i Meda Pucića

GRAD DUBROVNIK
Grad Dubrovnik je u utorak, 9. listopada započeo s radovima uređenja šetnice Nika i Meda Pucića. Radovi obuhvaćaju izgradnju nedostajućeg kamenog podzida u ukupnoj dužini od 100 metara kao nastavka prethodno napravljenog zida na potezu od restorana Levanat prema hotelu More.

U kamenom zidu koji će se izraditi sve do prvih stambenih objekata na šetnici predvidjet će se i mjesta za ugradnju planirane ambijentalne rasvjete. Na istom potezu postavit će se nova ograda koja će zamijeniti postavljenu gradilišnu ogradu u dužini od oko 130 metara.  

Vrijednost predviđenih radova iznosi 437.250,00 kuna bez PDV-a.

Sredstva za izvođenje druge, složenije i opsežnije faze radova planirat će se u proračunu za iduću godinu, a između ostalog će obuhvatiti uređenje javne rasvjete i ograde u cijeloj duljini.
Naslovnica Dubrovnik

Najčitanije

Najnovije

Lifteri u Zatonu, na Lopudu i u Suđurđu

Lifteri u Zatonu, na Lopudu i u Suđurđu
Grad Dubrovnik potpisao je ugovor za nabavu tri liftera za ulazak u more za osobe s invaliditetom. Radi se o lif...
Lifteri u Zatonu, na Lopudu i u Suđurđu

Dođite na maškaranu subotu u Čilipe

Dođite na maškaranu subotu u Čilipe
U organizaciji KUD-a Čilipi i tridesetak volontera, u subotu, 23. veljače, s početkom u 15 sati u Čilipima, orga...
Dođite na maškaranu subotu u Čilipe