Za oglašavanje u Dubrovačkom vjesniku i na portalu Dubrovacki.hr, kontaktirajte nas na tel.: 020/356-977, mob.: 091 313 0336 ili e-mail: marketing@dubrovacki.hr

OGLASNA SLUŽBA (mali oglasi i sjećanja), tel.: 020 357 177, mob.: 091 31 30 328 ili na e-mail oglasi@dubrovacki.hr

 

Cjenik oglasnog prostora možete preuzeti ovdje.

04. rujan 2023 21:37