StoryEditorOCM
Župajavni poziv za podnošenje zahtjeva

Općina Župa daje potporu roditeljima za kupnju školskog pribora i opreme za školarce

Piše DV
8. rujna 2022. - 10:38

Jedinstveni upravni odjel Općine Župa dubrovačka objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za raspored sredstava za potporu obiteljima za kupnju školskog pribora i opreme za školarce djeci koja su redovno upisana u školsku godinu 2022./2023. Općina Župa dubrovačka isplatit će potporu za svako dijete koje se redovno školuje obiteljima s područja Općine Župa dubrovačka  čiji iznos ukupnih mjesečnih primanja ne prelazi 2.000,00 kuna po članu obitelji.

Potpora obiteljima iznosi 300,00 kuna po djetetu za osnovno obrazovanje od 1. do 4. razreda, 400,00 kuna po djetetu za osnovno obrazovanje od 5. do 8. razreda, te 1.100,00 kuna po djetetu za srednjoškolsko obrazovanje.

Zahtjevi za ostvarivanje prava, mogu se preuzeti na službenim stranicama Općine,a isti se podnose na protokolu Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, od 08. do 22. rujna isključivo u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

24. rujan 2023 01:46