StoryEditor
ŽupaPONOVLJENI NATJEČAJ ZA DIREKTORA ŽUPSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Od 11 prijavljenih, 8 kandidata zadovoljava uvjete natječaja

Piše D.V.
15. srpnja 2019. - 13:50
Na ponovljeni Javni natječaj za izbor direktora Turističke zajednice Općine Župa dubrovačka kojemu je rok objave istekao 1. srpnja, pristiglo je ukupno 11 prijava. Povjerenstvo imenovano od strane Vijeća TZO od 5 članova utvrdilo je valjanost dostavljene dokumentacije. Nakon konzultacija sa resornim Ministarstvom utvrđeno je da od 11 kandidata njih 8 zadovoljava uvjete natječaja. Zanimljivost je da se na ovom natječaju ponovilo samo dvoje onih koji su se već bili prijavili u prvom, poništenom natječaju.
Svi kandidati su obaviješteni o ishodu Povjerenstva, a kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja pozvani su kako bi ispred Vijeća turističke zajednice prezentirali sebe kako kandidata, viziju programa rada turističke zajednice kao i viziju razvoja turizma na području Župe dubrovačke.
Sama sjednica Vijeća zakazana je u ponedjeljak 15. srpnja na kojoj će vijećnici bodovati svakog kandidata. Oni kandidati koji budu imali najviši broj bodova dalje će se predstaviti putem multimedijalne prezentacije nakon koje će se izabrati najbolji kandidat za mjesto direktora Turističke zajednice Općine Župa dubrovačka.
26. srpanj 2021 16:01