StoryEditorOCM
ŽupaGRADNJA U SREDIŠTU MLINA UZBURKALA DUHOVE

Čuda hrvatske države: Inspektori zabranjuju, jedan sud potvrđuje, a drugi negira inspektora?!

Piše Anđelka Kelava
20. prosinca 2021. - 07:33

U Mlinima možda vlada adventski mir, ali je zato građevinska operativa na jednom gradilištu u punom zamahu. Na Rivi 1 traju, naime, opsežni građevinski radovi koji su prijavljeni Državnom inspektoratu. Kako doznajemo od susjeda (podaci poznati redakciji), proteklih dana ubrzano se gradi na zdanju, koje prema njihovim tvrdnjama, uopće nema valjanu građevinsku dozvolu. I premda je svakom i prostim okom vidljivo da je posrijedi građevina velikih gabarita, susjedi u prijavi ističu kako investitor A.K. radove obavlja pod krinkom Zakona o jednostavnoj gradnji.

U prijavi Državnom inspektoratu za hitno postupanje ukazuje se na 'bespravno izvođenje građevinskih radova u Mlinima na parcelama, po novoj izmjeri čest.zem.721 ili po staroj izmjeri čest.zgr.29 i čest.zgr. 30 KO Zavrelje koji su unatoč prethodnoj zabrani ponovno aktivirani 25.listopada ove godine.

image
Gradilište u Mlinima koje je prijavljeno inspekcii

Izgrađenost sto posto plus katovi

Kako se tvrdi u prijavi, ako se nastavi s radovima iskopa i gradnje, izgrađenost će na spornoj čest.zem.721 KO Zavrelje tlocrtno dosegnuti 100 posto, a postojeća građevina bit će višestruko uvećana, i sve to bez ikakve valjane dokumentacije.

Tragom pritužbi susjeda gradilišta, uputili smo upit Državnom inspektoratu odakle su nam samo kratko odgovorili kako se zbog bespravne gradnje u ovom slučaju vode dva postuka, uz inspekcijski nadzor koji je u tijeku.

Inače, nije ovo prvi put da je gradnja u Mlinima prijavljena Državnom inspektoratu. Prvi put građevina je postala predmet inspekcijskog postupanja 2019. godine. Tada je Državna inspekcija utvrdila da je investitor iz Mlina započeo s rekonstrukcijom postojeće građevine stambene namjene koja je izgrađena prije 1968. godine, a temeljem Glavnog projekta i gradilište je prijavljeno. Međutim, sa sjeverne strane te građevine, u razini suterena, investitor je započeo s dogradnjom tako što je izbetonirao temelje, vanjske konstruktivne zidove, stupove i grede suterena na površini od 36,4 metra četvorna. Potom se posvetio iskopu materijala u suterenu, upravo za tu dogradnju.

Preciznije, investitor A.K. je pristupio rekonstrukciji postojeće građevine temeljem Glavnog projekta i prijave gradilišta,

ali je 'previdio' ishoditi izmjenu građevinske dozvolem štio je bio dužan. Zbog toga je gradilište zatvoreno službenim znakom - tablom, a rješenjem od 26.veljače 2019. naređeno je investitoru uklanjanje bespravno dograđenih dijelova postojeće građevine.

Na to je rješenje investitor podnio tužbu Upravnom sudu u Splitu, koji mu je odbio tužbeni zahtjev te se investitor žalio Visokom upravnom sudu koji je odbacio njegovu žalbu.

Uz nazočnost investitora, očevidom od 27. svibnja 2020. je utvrđeno kako je pored navedene građevine, počeo i s izgradnjom nove stambene građevine tako što je izbetonirao prvu armiranobetonsku ploču, tlocrtne površine 69,5 "kvadrata". Također jw ozidao i dio vanjskih, konstruktivnih zidova suterena na visinu 290 centimetara, te zašalovao dio ploče iznad suterena. Investitor je na očevidu izjavio da rekonsturira postojeću građevinu, podignutu mnogo prije 15.veljače 1968., i to rušenjem postojeće građevine, te izgradnjom nove u istim gabaritima. Za njezinu gradnju dostavio je na uvid inspekciji idejno rješenje od travnja 2020. Međutim, kako se radilo o gradnji nove građevine stambene namjene bez izvršne građevinske dozvole, 1.lipnja 2020. je donijeto je rješenje o uklanjanju. Na to je rješenje investitor podnio tužbu splitskom Upravnom sudu, koji je svojim rješenjem poništio navedeno rješenje i predmet vratio na ponovni postupak.

image
Gradilište u Mlinima

Sud poništio inspektora

Odvjetnik Dino Hadžiomerović koji zastupa investitora povodom našeg upita dostavio je presudu Upravnoga suda u Splitu od 2. listopada 2020. g. te Rješenje Općinskoga suda u Dubrovniku od 19. lipnja 2020. godine:

- Iz ovih je isprava vidljivo da je gradnja koju spominjete bila predmetom odlučivanja dvaju sudova u tri odvojena postupka te da su svi ti postupci završili povoljno za moju stranku. Prema tome, u upravnom sporu pred Upravnim sudom u Splitu je poništeno Rješenje građevinskog inspektora. Susjedi su pokušali ishoditi zabranu izvođenja radova te je pokrenut i postupak osiguranja dokaza pred istim sudom. Sud je proveo postupak osiguranja dokaza te odbio prijedlog za donošenje mjere osiguranja zabranom izvođenja radova. Slijedom navedenoga jasno je da se svi radovi izvode zakonito - tvrdi Hadžiomerović.

Što se tiče navoda o zabrani gradnje iz 2019. godine, kaže kako njegov klijent prvi put čuje da je takva zabrana uopće postojala:

- Riječ je o najobičnijoj izmišljotini. Nije točno da je moj klijent prekoračio gabarite izgradnje jer to nije moguće. Riječ je o rekonstrukciji vrlo stare zgrade gdje ne postoji nikakvo okolno zemljište na koje bi se zgrada uopće mogla proširiti. Stoga je takav navod ne samo lažan, nego i fizički nemoguć - uvjerava nas Hadžiomerović i prilaže ispravu koju je Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko - neretvanske županije izdao 26. travnja 2021.. Riječ je o obavijesti o Prijavi početka radova, koja je, sukladno Zakonu, dostavljena svim nadležnim službama, pa tako i građevinskoj inspekciji.

- Slijedom svega navedenoga jasno je i da se svi radovi izvode zakonito i u skladu s Glavnim projektom koji je kao dio dokumentacije predan Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko - neretvanske županije i ostalim nadležnim službama. Moja stranka je, uzimajući u obzir da susjedi iznajmljuju sobe turistima, i pored zakonske mogućnosti da ranije otpočne, odgodila radove pola godine sve dok susjedima nisu pošli i zadnji gosti - zaključuje investitorov pravni zastupnik.

Od posljednjeg postupanja prošlo je više od godinu dana pa se susjedi pitaju kada će građevinski inspektor ponovno obići teren kako bi utvrdio činjenično stanje i eventualno nastavio postuapak.

Što kažu u župskoj Općini?

Vezano za gradnju u središtu Mlina pitali smo i u općini Župa dubrovačka:
- Postupali smo 2015. godine po Komunalnom redu radi uređenja javne površine uz česticu zemlje. Drugi put smo reagirali 2018. godine, budući da su radovi obavljani bez građevinske table na kojoj je trebao biti naveden projekt, izvođač i radovi. Po službenoj dužnosti komunalni redar je predmet proslijedio građevinskoj inspekciji na daljne postupanje. Bila je još jedna prijava, ali ta je samo proslijeđena župskoj općini za znanje - rekli su nam općinari.

Što se može graditi po Pravilniku o jednostavnim građevinama

Investitor radove u Mlinima izvodi po Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama. Evo što se po tom pravilniku može graditi:

Graditi bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom mogu se primjerice pomoćne zgrade do 50 m², parkiralište na građevinskoj čestici, podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremnine do 10 kubična metra, bazeni, sunčani kolektori, ograde više od 2,2 metra, ogradni zid visine veće od 1,6 metra i dječje igralište unutar parka. Moguće je i izvoditi preuređenja prostora, dodavanje novih vanjskih i unutarnjih prozora, održavanje hitnih ili nužnih popravaka, postavljanje elektroničke komunikacije itd.

U projektiranju i građenju građevina te izvođenju radova investitor, projektant i izvođač dužni su se pridržavati svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te se ne smije projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom ili na drugi način protivno prostornom planu.

13. srpanj 2024 08:32