StoryEditorOCM
NeretvaMandarine na bubnju

Uskoro zakupi državnih parcela:"Dosadašnji mirni posjednici imaju prednost na natječaju"

Piše Stanislav Soldo
5. veljače 2024. - 08:00

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, u pripremi je 78 novih javnih natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Među njima je i zakup državnih parcela na području grada Opuzena i Ploča. U cilju ubrzanja postupaka raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem aktivno se surađuje sa jedinicama lokalnih samouprava - održane su radionice, uspostavljen je način elektroničkog odgovaranja na upite jedinica lokalne samouprave u svezi s provedbom natječaja, pomaže se u komunikaciji s drugim institucijama, aktivnosti uspostavljanja informacijskog sustava za provedbu natječaja koji će značajno ubrzati postupanja su u posljednjoj fazi što će u konačnici dovesti do bržeg sklapanja ugovora i uvođenja u posjed novih zakupnika.

Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu brisane se odredbe o privremenom korištenju. Time više nije moguće po isteku roka iz ugovora sklopiti novi ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te se sada dosadašnji korisnici temeljem isteklog ugovora nalaze u posjedu istog zemljišta bez valjane pravne osnove. Razlikuje se zakonit posjed (na temelju važećih ugovora), mirni posjed (na temelju ugovora koji su istekli a bili su sklopljeni sukladno Zakonu) i nezakoniti posjed (samoinicijativni ulazak u posjed odnosno uzurpaciju zemljišta). Odredbom članaka 55. stavak 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona, propisano je da su gradovi i općine dužne za istekle ugovore o privremenom korištenju sklopljene na temelju članaka 57. i 100. Zakona o poljoprivrednom zemljištu donijeti odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup u roku od tri mjeseca od isteka ugovora.

U situaciji kada jedinice lokalne samouprave unatoč svojoj zakonskoj obvezi nije raspisala natječaj u zakonskom roku poljoprivrednici su koji legalno raspolagali državnim parcelama ne bi trebale snositi posljedice zbog pasivnosti lokalne uprave. Dosadašnji posjednik mora kumulativno ispunjavati uvjete da je u mirnom posjedu na temelju isteklog ugovora, da je podmirio sve obveze s osnove korištenja tog zemljišta i da provodi sve obveze po isteklom ugovoru. Dosadašnji posjednik koji je u mirnom posjedu zemljišta na temelju isteklog ugovora sklopljenog nakon provedenog natječaja, a pod uvjetom da provodi sve obveze po isteklom ugovoru, na natječaju ostvaruje 20 bodova.

Dosadašnji posjednik koji je u mirnom posjedu zemljišta na temelju isteklog ugovora sklopljenog po odredbama zakona o poljoprivrednom zemljištu, a pod uvjetom da provodi sve obveze po isteklom ugovoru, na natječaju ostvaruje 15 bodova. Sukladno Zakonu, jedinice lokalne samouprave dužne su uputiti prijedlog za provedbu inspekcijskog naloga Državnom inspektoratu u slučajevima nezakonitog posjeda odnosno korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za koje nikada nisu bili sklopljeni ugovori, odnosno korisnik je uzurpirao poljoprivredno zemljište u vlasništvu države, pojašnjavaju iz Ministarstva poljoprivrede.

18. travanj 2024 17:44