StoryEditorOCM
Neretvakoridor

Kroz Neum po starom: uredbe i direktive EU-a vrijede i dalje, osobne stvari moraju se usmeno prijaviti carinicima, a za ostalu robu treba podnijeti carinsku deklaraciju

Piše Stanislav Soldo
20. kolovoza 2022. - 07:50

Nakon otvaranja Pelješkog mosta došlo je do smanjenja prometa preko neumskog koridora, koji je od osamostaljenja Hrvatske bio jedina kopnena spona sjevera i juga zemlje. Provoz robe neumskim koridorom reguliran je EU uredbama i direktivama pa se postavlja logično pitanje je li došlo do promjene carinskog režima na području neumskog koridora nakon otvaranja Pelješkog mosta ?. Kako doznajemo, uredbe i direktive EU-a vezane uz neumski koridor su još uvijek na snazi i vrijede posebni izuzeci od obveze podnošenja sigurnosno zaštitnih deklaracija za robu Unije koja se prevozi preko neumskog koridora područja Dubrovnika na kopneno državno područje Hrvatske ili obrnuto.

image
Cropix

- Zbog izgradnje Pelješkog mosta nije došlo do nikakvih izmjena u primjeni carinskog zakonodavstva pri kretanju roba preko Neuma. Sve pripadajuće uredbe vrijede do daljnjega i nema razloga za njihov opoziv. Otvaranjem mosta smanjeno je opterećenje graničnih prijelaza Klek i Zaton Doli u segmentima robnog i putničkog prometa-odgovorili su nam iz Carinske uprave.

Prema carinskim propisima Unije, robe koje se unose ili iznose iz carinskog područja Unije predmet su carinskih formalnosti i mjera carinskog-sigurnosnog nadzora, što znači da se te mjere primjenjuju na robe koje se prevoze preko neumskog koridora prema području Dubrovnika i na robe koje se iz područja Dubrovnika prevoze prema ostatku RH/EU. Propisane mjere nadzora nad robama koje se prevoze preko neumskog koridora provode se na graničnim prijelazima Klek i Zaton Doli.

Robu koja se nalazi u osobnoj prtljazi (osobne stvari i ostala roba nekomercijalne naravi) putnici mogu deklarirati podnošenjem usmene deklaracije carinskim službenicima.

Međutim, drugačije je sa komercijalnom robom.

Carinski postupci i mjere nadzora nad robama komercijalne naravi koje se kreću preko neumskog koridora ovise o carinskom statusu robe, vrsti robe i njenoj vrijednosti-tumače u carinskoj upravi.

Za svu robu koja se kreće preko neumskog koridora i dalje je potrebno podnijeti carinsku deklaraciju, deklaraciju za ponovni izvoz ili izlazne skraćene deklaracije.

image
Cropix

Od obveze podnošenja sigurnosne deklaracije izuzeta je roba nekomercijalne naravi, kućanski aparati, osobna prtljaga putnika, pod uvjetom da ne premašuje vrijednost od 1 000 EUR ili 1 000 kg neto mase, proizvodi koje su poljoprivrednici Unije dobili na posjedima koji su smješteni u trećoj zemlji te proizvodi ribarstva, akvakulture i lova koji se oslobađaju od carine. Ne treba podnositi ni carinsku deklaraciju za pismovne pošiljke, prijenosne glazbene instrumente putnika.

Usmena deklaracija podnosi se carinskom službeniku kod provoza neumskim koridorom paleta, kontejnera, rezervnih dijelova, pribor i opremu za te palete, kontejnere, osobnih stvari i predmete za sportske aktivnosti, medicinske, kirurške i laboratorijske opreme, materijala za pomoć u nesrećama koji se upotrebljava za mjere sprečavanja posljedica nesreća.

Proizvodi životinjskog podrijetla (mesni i riblji proizvodi i proizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni prehrani ljudi, hranidbi životinja, za farmaceutsku uporabu, za industrijsku uporabu ili uporabu u poljodjelstvu) mogu se kretati preko neumskog područja uz primjenu propisanih carinskih postupaka i mjera te uz uvjet da se prevoze u vozilima koja se mogu učinkovito plombirati.

27. svibanj 2023 21:40