StoryEditorOCM
NeretvaU Lučkoj upravi Ploče

Predstavljene pilot aktivnosti EU projekta SUSPORT i DIGSEA

Piše Tekst i slike: Ante Šunjić
26. svibnja 2023. - 14:28

U prostorijama Lučke uprave Ploče u zgradi Ulaznog terminala luke Ploče održana je prezentacija pilot aktivnosti projekta SUSPORT (SUStainable PORTs) i DIGSEA (DIGitalisation of multimodal transport in the Adriatic SEA) koji se sufinanciraju iz Programa INTERREG Italy-Croatia. Na predstavljanju su sudjelovali projektni partneri iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Klastera intermodalnog prijevoza, lučkih uprava i dionici lučke zajednice (koncesionari, špediteri, carina).

image

U Lučkoj upravi Ploče predstavljene pilot aktivnosti EU projekta SUSPORT i DIGSEA

Ante Šunjić

Jedan od glavnih ciljeva projekta SUSPORT je povećanje ekološke održivosti i energetske učinkovitosti luka na programskom području kroz povećanu institucionalnu suradnju kako bi se stvorila osnova za koordinirano i trajno upravljanje u kontekstu održivosti lučkog okoliša i energetske učinkovitosti na prekograničnoj razini. Proračun projekta je 7.142.000,00 Eura, od kojih je Lučkoj upravi Ploče dodijeljeno 440.000,00 eura. Održivi razvoj, obnovljivi izvori energije i digitalizacija predstavljaju fokus današnjih zbivanja, a jedan od ciljeva je razmjena mišljenja i iskustva te uspostava još bolje i efikasnije mreže za potrebe buduće suradnje.

Predstavnicima lučke zajednice predstavljene su provedene pilot aktivnosti u luci Ploče.

Zamjenjena je postojeća rasvjeta s energetski učinkovitom tehnologijom. Izrađeno je projektno rješenje energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete područja unutar luke Ploče na dionicama glavne lučke ceste br. 1 i 2, ranžirnih kolosijeka terminala za rasute terete (TRT) i ranžirnih kolosijeka  br. 1. Tehničko rješenje temelji se na dosadašnjim iskustvima te preporukama i proračunima proizvođača opreme za rasvjetu ove vrste objekata, kao i tipizaciji opreme, odnosno estetskim  i ekološkim zahtjevima, vezanim uz smanjenje svjetlosnog zagađenja.

image

U Lučkoj upravi Ploče predstavljene pilot aktivnosti EU projekta SUSPORT i DIGSEA

Ante Šunjić/Ante Šunjić

Osnovna svrha instalacije sustava cestovne rasvjete je kvalitetno i sigurno odvijanje cestovnog prometa svih kategorija motornih vozila unutar lučkog područja. Važno je napomenuti kako ovaj projekt obuhvaća zamjenu dotrajale rasvjete bazirane na staroj tehnologiji živinih izvora svjetlosti i visokotlačnog natrija u reflektorskim jedinicama starosti preko 30 godina, novom rasvjetom baziranoj na LED tehnologiji.

Nabavljene su zaštitne brane s ciljem povećanja sigurnost na lučkom području. Brane za zaštitu okoliša predstavljaju modularno rješenje koje se po potrebi može koristiti na različitim lučkim područjima u pomorskom dijelu. Pohranjene su u posebnom namjenskom kontejneru smještenom unutar lučkog područja pod nadzorom Lučke uprave Ploče.

Instaliran je novi klimatizacijski sustav za potrebe podatkovnog centra s ciljem bolje energetske učinkovitosti i u svrhu učinkovitijeg hlađenja IKT opreme. U sklopu ove aktivnosti isporučen je modularni sustav hlađenja koji je optimiziran za potrebe podatkovnog centra Lučke uprave Ploče i IKT opreme smještene u centru pružajući najoptimalniji princip hlađenja aktivne opreme usisavanjem toplog zraka koji nastaje radom opreme i isporukom precizno rashlađenog zraka za potrebe hlađenja iste. Također su instalirani senzori i senzorne stanice.

Uspostavljeno je Micro Data Centar rješenje za potrebe IKT infrastrukture i oporavka podataka s učinkovitim sustavom hlađenja i inteligentnom distribucijom električne energije na području luke Ploče kako bi se osigurala fizička zaštita od požara, vode, prašine, dima i vanjskog neovlaštenog pristupa.

Izrađen je dokument Upravljanja incidentima s ciljem smanjenja incidenata koji imaju utjecaj na okoliš i ljude u lučkim područjima kojim su obuhvaćene sigurnosne procedure i akti u području informacijske i kibernetičke sigurnosti, s ciljem postizanja više razine informacijske sigurnosti i zaštite i sigurnosti s naglaskom na upravljanje incidentima koji imaju utjecaj na okoliš i ljude u lučkim područjima.

image

U Lučkoj upravi Ploče predstavljene pilot aktivnosti EU projekta SUSPORT i DIGSEA

Ante Šunjić

Klaster intermodalnog prijevoza predstavio je projekt DIGSEA (DIGitalisation of multimodal transport in the Adriatic SEA) kojemu je svrha unaprjeđenje poslovanja luka kroz digitalizaciju. Projekt DIGSEA se također financira u sklopu Programa Interreg Italy-Croatia čiji je partner ujedno i Lučka uprava Ploče.

Ovaj projekt objedinjuje tehnička znanja temeljem prethodno provedenih projekata iz Programa Interreg IT-HR projekata vezanih za primjenu ICT tehnologija u pomorskom i multimodalnom transportu.

Pomorski promet je najodrživiji način prijevoza robe s ekološkog i energetskog stajališta. Pomorske luke, smještene u blizini gradova, imaju bitnu ulogu u prometno-logističkom sustavu. Omogućuju povezivanje pomorskih i kopnenih puteva, te predstavljaju važan čimbenik rasta gospodarstva i zapošljavanja.

Digitalizacija olakšava suradnju između sudionika u lancu opskrbe, omogućuje bolju vidljivost i upravljanje tokovima tereta u stvarnom vremenu, dovodi do smanjenja administrativnog opterećenja te omogućuje bolje korištenje infrastrukture i resursa. Sve to čini transportne i logističke operacije učinkovitijima i omogućena je lakša integracija različitih načina prijevoza. Time digitalizacija doprinosi razdvajanju gospodarskog rasta od rasta prometa optimiziranjem prometnih tokova, a pametna logistička rješenja pomoći će u postizanju ciljeva ekološke održivosti.

Iskustva i stručnost iz tekućeg programskog razdoblja poslužit će kao osnova za novo, osiguravajući njihovu dugoročnu održivost.

Misija projekta DIGSEA je prenijeti znanje i podići svijest o korištenju IKT-a kao snažnog i učinkovitog alata za poboljšanje opće učinkovitosti, a posljedično i ekološke učinkovitosti luka i cijelog opskrbnog lanca. U sklopu projekta Lučkoj upravi Ploče je dodijeljeno 65.000,00 eura.

 

 

 

 

 

 

 

26. svibanj 2023 14:29