StoryEditorOCM
Neretvagrad ploče:

Novi most preko Ždrioca izgledom će biti isti kao i postojeći!

Piše DV
8. rujna 2023. - 14:39

Nakon što su u lipnju uočena vidljiva konstrukcijska oštećenja mosta preko Ždrioca te je hitno odrađena analiza situacije u koordinaciji s Hrvatskim vodama, Grad Ploče započeo je s izradom dokumentacije za projekt izgradnje novog mosta. Ranije je  utvrđeno kako zbog konstrukcijskih oštećenja most nije moguće obnoviti te je potrebno novo rješenje.

image

Most preko Ždrioca

Grad Ploče/Grad Ploče

Kako su priopćili iz gradske uprave, Upravnom odjelu za uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije predan je elaborat za ishođenje posebnih uvjeta, nakon čega slijedi ishođenje lokacijske dozvole, a potom izrada glavnog projekta i troškovnika te ishođenje građevinske dozvole. U optimalnoj dinamici, polovicom 2024. godine dokumentacija bi trebala biti spremna.

image

Most preko Ždrioca

Grad Ploče/Grad Ploče

Novo rješenje predviđa most koji će izgledom biti isti kao i postojeći čime će se zadržati tradicionalna vizura ovog mikrolokaliteta. S obzirom da su Hrvatske vode upravitelj vodnog dobra na kojem se most nalazi te su jedno od pravnih tijela koje treba izdati posebne uvjete, i financijski će sudjelovati u ovom projektu, uz Grad Ploče.

image

Most preko Ždrioca

Grad Ploče/Grad Ploče

„Most je star gotovo 100 godina i zbog težine oštećenja jedino rješenje je uklanjanje postojeće konstrukcije te izgradnja novog mosta. Odmah po uočavanju pukotina aktivno smo se prihvatili proceduralnih postupaka koji prethodne samoj izgradnji. I dalje ćemo biti maksimalno angažirani, iako brzina procedura ne ovisi isključivo o nama i o odabranim izrađivačima, nego i o uključenim javnim tijelima. Nadamo se da ćemo do kraja 2024. godine imati novu i što je najvažnije sigurnu konstrukciju. Do tada pozivamo građane da izbjegavaju prelazak preko mosta", poručili su iz Grada Ploča.

image

Most preko Ždrioca

Grad Ploče/Grad Ploče
05. ožujak 2024 01:55