StoryEditorOCM
NeretvaProdaja gradskog zemljišta

HDZ Ploča: Pogoduje li gradonačelnik ‘krupnom kapitalu‘?

Piše dv
10. ožujka 2023. - 13:33

Pločanski HDZ u priopćenju za javnost osvrnuo se na prodaju gradskog zemljišta na području grada Ploča. Priopćenje prenosimo u cjelosti:

- Pogoduje li gradonačelnik „krupnom kapitalu“? Iako on tvrdi upravo suprotno, pitamo se da li je to zaista točno. Već smo nekoliko puta govorili o netransparentnosti gradske vlasti (povećanje koeficijenata za radna mjesta u gradskoj upravi, financiranje razvojne agencije pozajmicama udruga, „skrivanje“ projekata koji se financiraju iz proračuna…) ali zadnji primjer otkriva više od toga, a vezano je za prodaju gradske imovine.

Naime, nije čudno da grad prodaje imovinu u svom vlasništvu kako bi poticao razvoj grada te valorizirao zemljište, ali čudno je kad se prilikom toga ne poštuje minimalna transparetnost. Naime, formalna procedura prodaje gradskog zemljišta podrazumijeva raspisivanje natječaja kao i uvjeti koje zainteresirani trebaju zadovoljiti. Također, definirana je i minimalna razina transparentnosti koju je potrebno zadovoljiti kako bi svi potencijalni kupci, ali i građani, bili informirani o prodaji zemljišta. Tako je jasno definirano da se takav javni natječaj objavljuje u „Narodnim novinama“, Oglasnoj ploči i na web stranici Grada, a može se objaviti i u dnevnom tisku.

E sad, kako je grad propustio informirati javnost o namjeri prodaje zemljišta u vlasništvu grada, ovim putem bi smo željeli ispraviti tu „omašku“ gradske vlasti. Dakle, 23.2.2023. temeljem Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine čest. zem. br. 5992/84 k.o. Baćina i Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine čest. zem.br. 5992/85 k.o. Baćina raspisan je natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ploča ukupnih površina 335 m2 po početnoj cijeni od 73 €/2. 

Ovu informaciju ne bi smo trebali davati da je grad postupio onako kako je propisano odlukama Gradskog vijeća, odnosno da je ovu odluku objavio na Oglasnoj ploči u prostorima gradske uprave i na web stranici grada a ne samo „pro forme“ u Narodnim novinama. 

Uvidom u katastar jasno se može vidjeti kako se navedene čestice nalaze u neposrednoj blizini robne kuće odnosno u samom centru našeg grada. U drugim okolnostima ne bi problematizirali prodaju zemljišta i nekretnina koje grad ne koristi ili nema u planu razvijati, ali ne poštivanje minimalne razine transparentnosti cijeli postupak ove prodaje dovodi u pitanje. Ne trebamo spominjati kako isto kreira negativnu sliku o potencijalnim investitorima i potiče sumnju građana. 

Nakon svega možemo zaključiti kako gradonačelnik koji sebe predstavlja kao moderni Robin Hood koji štiti građane i uzima od krupnog kapitala, zaboravi na svoja moralna načela u prvoj prilici kada tom istom kapitalu treba izaći u susret. Odnosno „u tiho“ prodati zemljište u samom centru grada s nadom da nitko neće čitati Narodne novine. Pitamo se da li ovaj primjer pokazuje pravo lice rada gradonačelnika? - navodi se u priopćenju pločanskog HDZ-a. 

23. ožujak 2023 22:07