StoryEditorOCM
NeretvaRekordna turistička 2022. u Pločama

Baćina lider po noćenjima, a Rogotin po dolascima turista

Piše ante šunjić
18. siječnja 2023. - 18:41

 

Na području Grada Ploča lani je ostvarena rekordna turistička sezona. Prema podacima Turističke zajednice Grada Ploča, ostvareno je 39 468 noćenja, što je u odnosu na 28 574 noćenja u 2021. godini povećanje za 38 posto, a u odnosu na do sada rekordnu 2019. godinu, kada je ostvareno 31 201 noćenja, povećanje je za 26 posto.

Najviše dolazaka i noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz zemalja:

1. Njemačka 11.847 1.506 6. Slovenija 1.219 286

2. Poljska 6.174 1.001 7. Francuska 1.045 331

3. Mađarska 2.090 330 8. Nizozemska 998 214

4. Austrija 1.348 263 9. Slovačka 887 133

5. Češka 1.242 252 10. Italija 690 260

Domaći turisti su ostvarili 4.917 noćenja i 1.476 dolazaka i 3. su po broju ostvarenih noćenja i 2. po broju dolazaka. Ostvarili su 12,46 posto od ukupnih noćenja i 19 posto od svih dolazaka.

Najveći porast broja noćenja (u postotku i broju) ostvarili su njemački (+46 posto), poljski (+18 posto), mađarski (+40 posto) i austrijski turisti (+100 posto).

Prosječan broj dana boravka gostiju u 2022. god. je bio 5,1 dan, te je on bio duži u odnosu na 2021. (4,9) i 2019. (4,4).

Od Top 10 zemalja najduže su boravili Njemački turisti (7,9 dana), te redom Slovački (6,7),Mađarski (6,3), Poljski (6,2) i Austrijski (5,1). Domaći turisti su boravili u prosjeku 3,3 dana.

Uspoređujući podatke sa 2019. i 2018. godinom osjetan je pad noćenja turista iz Velike Britanije (-62 posto), Francuske (-58 posto) i Norveške (-90 posto).

Statistika po naseljima

Najveći broja noćenja ostvaren je u Baćini (12.178), zatim u Pločama (9.064) i Rogotinu (8.848). Najveći broj turista je boravio u Rogotinu (2.594), Baćini (2.098) i Pločama (1.585).

28. svibanj 2023 08:24