StoryEditorOCM
DubrovnikVRUĆA TEMA

Raspitali smo se kome i pod kojim uvjetima se dodjeljuju gradski stanovi. Naravno, ima i iznimki

Piše Ahmet Kalajadžić
21. veljače 2023. - 21:40

Teme o korištenju gradskih stanova izazvala je veliku pozornost naših čitatelja, pa smo od gradske uprave zatražili da nam pojasni proceduru za dobivanje takvog stana. Iz Grada Dubrovnika poručuju kako se ugovor o najmu stana izgrađenog sredstvima za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih i osoba slabijeg imovnog stanja zaključuje na rok do najviše 5 godina tijekom kojeg razdoblja se plaća zaštićena najamnina sukladno odredbama odluke i zaključka gradonačelnika.

Ugovor o najmu stana obnovit će se po isteku tog roka pod istim uvjetima ako najmoprimac, najkasnije 30 dana prije isteka ugovornog roka, podnese zahtjev za produljenje ugovora te priloži sve dokumente i dokaze da i dalje ispunjiva uvjete temeljem kojih mu je i dodijeljen gradski stan na korištenje.

image

Gradski stanovi u Mokošici

Božo Radić/cropix

Iz gradske uprave pojašnjavaju kako zahtjev može podnijeti punoljetna osoba koja zajedno sa svim članovima svog obiteljskog domaćinstva kumulativno ispunjava uvjete za dodjelu gradskog stana na korištenje. A uvjeti su hrvatsko državljanstvo, prebivalište na području Grada Dubrovnika u neprekidnom trajanju najmanje 15 godina do dana podnošenja zahtjeva, da ukupna mjesečna primanja po članu obiteljskog domaćinstva u prethodnoj godini ne prelaze 50 posto prosječne mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj u toj godini, da nisu (su)vlasnici nekretnine, da bez valjanog pravnog temelja ne koriste stan ili nekretninu u gradskom vlasništvu te prema gradskoj upravi nemaju nepodmirenih dugovanja.

Stanovi namjenski izgrađeni sredstvima za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih i osoba slabijeg imovnog stanja mogu se dati u najam samo temeljem Liste reda prvenstva, s tim da socijalno ugrožene osobe najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva primaju zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb, a osobama slabijeg imovnog stanja mjesečna primanja po članu domaćinstva ne prelaze 30 posto iznosa prosječne mjesečne neto plaće u Hrvatskoj.

Iznimno, Gradsko vijeće može izvan liste reda prvenstva dati gradski stan u najam osobama od posebnog značenja za Grad iz područja znanosti, zdravstva, kulture, športa i slično, vodeći računa o njihovom doprinosu svekolikom razvitku Dubrovnika ili o deficitarnosti profesija za koje se ocijeni da su prijeko potrebne Gradu Dubrovniku i to na određeno vrijeme a sa slobodno ugovorenom najamninom. Gradsko vijeće može, iznimno, stan dodijeliti i u drugim, društveno opravdanim slučajevima, a stanovi namijenjeni rješavanju stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na gradskom području daju se po javnom pozivu.

image

Gradski stanovi u Mokošici

Bozo Radic/Cropix

Ako najmoprimac umre ili napusti stan, njegova prava i dužnosti najma stana prelaze na njegova bračnog druga ili, ako ih nema, na dijete, pastorka ili usvojenika navedenog u ugovoru o najmu. O svakoj je promjeni nužno izvijestiti gradsku upravu inače će se smatrati da se stan nepropisno koristi, a gradski se stanovi dodjeljuju prema Listi reda prvenstva podnositelja zahtjeva i javnog poziva u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji.

Putem te liste dodijeljeno je sedam gradskih stanova, a nakon natječaja u veljači 2022. čak 17 stanova mladima ili mladim obiteljima. Nedavno je završen i novi natječaj za stanove za mlade. 

Izvan reda prvenstva, gradski je stan lani dodijeljen četiri puta i to ratnom vojnom invalidu Domovinskog rata koji se nalazio u prihvatilištu za beskućnike Vis II, samohranoj majci troje malodobne djece od kojih su dvoje s poteškoćama u razvoju, Općoj bolnici Dubrovnik za privremeno stambeno zbrinjavanje pedijatrice te gradskoj Vatrogasnoj zajednici Grad Dubrovnika za stambeno zbrinjavanje obitelji poginulog vatrogasca koji je pri obavljanja djelatnosti izgubio život.

01. lipanj 2023 14:36