StoryEditorOCM
DubrovnikGRAD PO MJERI GRAĐANA

Pozitivni trendovi u disperziji gostiju, rješava se pristup budućem dječjem vrtiću u Komolcu, novi nogostup u Vukovarskoj...

Piše Grad Dubrovnik
14. travnja 2023. - 09:39
Kroz projekt Poštujmo Grad: Sveučilište u Dubrovniku na osnovu provedene analize utvrdilo je pozitivne trendove u disperziji gostijuGrad Dubrovnik

KROZ PROJEKT POŠTUJMO GRAD  

Sveučilište u Dubrovniku temeljem analize utvrdilo pozitivne trendove u disperziji gostiju  

 

Projekt Poštujmo Grad pokrenut od strane gradske uprave 2017. godine, kroz brojne mjere koje su težile zaokretu prema održivom turizmu, rezultirao je učinkovitom disperzijom posjetitelja i ublažavanjem negativnih učinaka prekomjernog turizma. Pokazuju to rezultati analize Sveučilišta u Dubrovniku „Analiza trendova posjeta staroj gradskoj jezgri Grada Dubrovnika temeljem podataka sustava Dubrovnik Visitor“  predstavljene javnosti u Studentskom domu, u prisutnosti gradonačelnika Grada Dubrovnika Mata Frankovića i njegovih suradnika, kao i brojnih turističkih dionika. 

Naime, uspoređujući podatke iz 2022. s promatranim razdobljem od 2017. do 2019., uočena je disperzija posjetitelja na godišnjoj, mjesečnoj razini, kao i unutar dnevnih posjeta što je rezultiralo značajno manjim pritiskom na povijesnu jezgru u 2022., iako je ukupan broj posjetitelja bio veći. 

image

Gužve na Stradunu polako postaju prošlost

Bozo Radic/Cropix

Posebno su  zanimljivi podaci o smanjenom broj posjeta u tri vršna ljetna mjeseca dok broj posjetitelja raste u predsezoni, a najznačajnije povećanje vidi se u rujnu, čak 107 posto u 2022. u odnosu na isto razdoblje u 2017. - što iznosi 21 posto svih godišnjih posjeta. 

Pritisak posjetitelja na povijesnu jezgru može se zabilježiti kao indeks ranjivosti destinacije u rasponu od 1 do 16, a ovom metodologijom također su utvrđeni pozitivni pomaci. 

Ranjivost destinacije smanjuje se između ostaloga i boljom disperzijom unutar dnevnih posjeta - zabilježen je bolji raspored posjetitelja, kao i povećanje broja posjeta u popodnevnim i večernjim satima u razdoblju od srpnja do prosinca čime se uklanja rizik zagušenja prometa i omogućuje normalno odvijanje dnevnih aktivnosti lokalnog stanovništva. 

Studija je pokazala kako je indeks ranjivosti u glavnim mjesecima sezone, koji je 2017. godine iznosio 7,8, u 2022. godini se smanjio gotovo za pola te iznosio 4,3. Takav ishod u konačnici je rezultirao i padom sveukupne ranjivosti povijesne jezgre na prekomjerne posjete, odnosno smanjivanjem izloženosti negativnim učincima prekomjernog turizma. 

Doprinos Planu upravljanja

Ovakva analiza, osim što je pokazala konkretne pomakne mjera projekta Poštujmo Grad, podloga je za daljnje smjernice i mjere koje Grad Dubrovnik provodi u skladu s Planom upravljanja. 

 

ULAGANJA U PREDŠKOLSKI ODGOJ  

Ishođena lokacijska dozvola za prometni pristup budućem vrtiću u Komolcu 

 

Grad Dubrovnik je ishodio pravomoćnu lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju i izmještanje postojeće nerazvrstane ceste u Komolcu, kako bi se otvorio prostor za izgradnju dječjeg vrtića. 

Planiranom dvosmjernom prometnicom omogućit će se siguran i adekvatan pristup vrtiću, a u sklopu projekta izgradit će se i potrebni priključci na instalacije javne i komunalne infrastrukture, kao i sustav javne rasvjete. 

U tijeku je izrada parcelacijskog elaborata, nakon čega će se pristupiti izvlaštenju, što je preduvjet za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. 

image

Ishođena lokacijska dozvola za prometni pristup budućem vrtiću u Komolcu

Objekt vrtića na tri etaže u potpunosti je osmišljen prema pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe. Prema idejnom rješenju arhitektonskog studija TLO d.o.o., predviđeni su unutarnji i vanjski kapaciteti za smještaj četiri jasličke i šest vrtićkih grupa te jednom grupom za integraciju djece s poteškoćama u razvoju, a zgrada će biti opremljena svim potrebnim sadržajima za adekvatan odgoj i razvoj. 

Također, planirana je i izgradnja višenamjenske dvorane u prizemlju objekta gdje će se organizirati razni oblici tjelesne nastave i zdravstvene kulture, stvaralačke igre i priredbe. Osim dvorane i jedinice za boravak djece, u prizemlju će se nalaziti uredski i pomoćni prostori za osoblje te kuhinjski pogon. 

Vanjski prostori koji su dio idejnog rješenja poput igrališta moraju biti ograđeni i sigurni, sadržavati pritom zelene površine, te osunčane i hladovite prostore za igru. Osim igrališta, od vanjskih prostora planira se izgradnja pristupnih puteva, slobodnih površina, gospodarskog dvorišta te parkirališta. Idejno rješenje obuhvatilo je i cjelovito krajobrazno i hortikulturno uređenje. 

Ulaganja i zapošljavanje u vrtićima

Grad Dubrovnik je u posljednjih šest godina u dječje vrtiće i osnovne škole ukupno uložio više od 200 milijuna kuna. Otvoreno je više od 280 novih mjesta u gradskim vrtićima. 


 

VRIJEDNE DONACIJE I POTPORE  

Grad Dubrovnik nastavlja pomagati Dječji dom Sv. Ana iz Vinkovaca 

 

Grad Dubrovnik i ove godine nastavlja podupirati rad Dječjeg doma Sveta Ana u Vinkovcima osiguravanjem sredstava za police životnog osiguranja štićenika doma.  

Naime, u sklopu projekta „Dobri ljudi - djeci Hrvatske“ Grad Dubrovnik će u 2023. godini, temeljem ugovora o donaciji sa Zakladom Vaša pošta, financirati police životnog osiguranja za tri štićenika Doma u ukupnoj vrijednosti 2.754,42 eura. 

Grad Dubrovnik djeci Doma Sveta Ana sustavno pomaže još od 2016. godine kada se uključio u humanitarni projekt „Dobri ljudi - djeci Hrvatske“ Zaklade Vaša pošta i inicijativu  „Ljubav na kvadrat - Grad Dubrovnik djeci Vukovarsko-srijemske županije“.

image

VRIJEDNE DONACIJE I POTPORE

Grad Dubrovnik nastavlja pomagati Dječji dom Sv. Ana iz Vinkovaca

Od tada Grad Dubrovnik osigurava sredstva za trošak polica životnog osiguranja za jedanaestoro djece korisnika doma u dobi od 9 do 17 godina. Na ovaj način, štićenicima doma olakšava se početak samostalnog života nakon izlaska iz doma i napuštanja institucionalne skrbi.  

U 2021. Grad Dubrovnik donacijom je sudjelovao i u novom projektu Doma pod nazivom „Učionica za život“, koji je krajem prošle godine uspješno završen opremanjem zasebne stambene jedinice, stana od 43,6 m2 u vlasništvu Doma, a koji će služiti za smještaj mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi. 

Potpora kroz socijalni program

Sredstva za police životnog osiguranja djece Doma Sveta Ana osigurana su u Proračunu Grada Dubrovnika kroz Mjere socijalnog programa. 

 

ZAVRŠENA SANACIJA

Uređeno 110 metara novog nogostupa u Vukovarskoj ulici 

Završeni su radovi na sanaciji nogostupa u Vukovarskoj ulici na dionici dugoj 110 metara od podnožja spojne ulice koja Vukovarsku povezuje s Ulicom dr. Ante Starčevića pa do pješačkog semafora kod bazena u Gružu. 

image

Uređeno 110 metara novog nogostupa u Vukovarskoj ulici

Radove je izveo ugovorni izvođač Tehnogradnja, a isti su obuhvatili uklanjanje postojećeg betonskog nogostupa, postavljanje novih rubnjaka, uređenje podloge i izvedbu novog nogostupa. 

Održavanje prometnica i javnih površina

 

Vrijednost radova izvedenih u sklopu programa investicijskog održavanja gradskih prometnica i javnih prometnih površina iznosi 15.590,73 eura (s PDV-om). 

 

23. rujan 2023 04:04