StoryEditorOCM
Dubrovnikpogledajte plaće

Grad Dubrovnik otvorio tri radna mjesta i to je tek početak za ovu godinu, a donosimo i koliko je ljudi zaposleno u gradskoj upravi

Piše Silvia Rudinović
11. veljače 2024. - 18:59

Česti su prijepori između vladajućih i oporbe oko zapošljavanja u gradskoj upravi, ali i gradskim poduzećima i ustanovama. U Gradu Dubrovniku na neodređeno vrijeme zaposlen je 261 službenik te još 15 namještenika. Ovo je podatak kojeg je gradska uprava objavila uz plan prijma u službu tijekom ove kalendarske godine.

Daleko najveći broj zaposlenika je u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu (79 službenika), a slijede Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove (46 službenika i 15 namještenika), Upravni odjel za poslove gradonačelnika (27 službenika), Upravni odjel za proračun, financije i naplatu (20 službenika), Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornoga uređenja i gradnje (20 službenika), u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo je 13 službenika, kao i u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, po deset je službenika u Upravnom odjelu za kulturu i baštinu, u Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more te u Upravnom odjelu za europske fondove. Najmanje je zaposlenika u Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima (9 službenika), dok je po dvoje zaposleno u Službi gradskog vijeća i u Službi za unutarnju reviziju.

Prema Planu prijma u službu, potrebno je još 20 službenika na neodređeno vrijeme za 2024. godinu te šest vježbenika.

image

U Gradu zaposlen 261 službenik i 15 namještenika

Božo Radić/cropix/Božo Radić/cropix

Grad Dubrovnik proteklog je tjedna raspisao natječaje za tri radna mjesta, koji su još uvijek otvoreni. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika zapošljava referenta - poslovnog tajnika na neodređeno vrijeme, a među uvjetima su srednja stručna sprema upravno-pravne, ekonomske i turističke struke ili gimnazija te najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Bruto plaća za ovo radno mjesto je 1.073 eura, uvećana za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu traži kandidata za voditelja Odsjeka za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Ovdje je uvjet završen fakultet iz područja društvenih znanosti – prava i ekonomije ili iz područja tehničkih znanosti, kao i najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, a osnovna bruto plaća, ne računajući staž, je 2.059 eura.

Isti odjel natječajem traži diplomiranog pravnika za mjesto viši stručni suradnik radi obavljanja vježbeničkog staža u trajanju 12 mjeseci. Bruto plaća za ovo radno mjesto je 1.537 eura, a zakon kaže da vježbenik tijekom vježbeničkog staža ima pravo na 85 posto plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.

27. veljača 2024 04:41