StoryEditor
DubrovnikJE LI BLIZU KRAJ?

BRANITELJSKO NASELJE Bliži se realizacija, sve opet ovisi o UNESCO-u

Piše DV
16. srpnja 2020. - 11:29
fotoarhiv Grad Dubrovnik
Održano je javno izlaganje Urbanističkog plana uređenja naselja Nuncijate i stambenom zbrinjavanju branitelha DOmovinskog rata, koje je u procesu još od 2009. godine. Zbog naputaka UNESCO-a 2015. zabranjena je gradnja na zapadnim padinama Srđa, a potom je stiglo i negativno mišljenje od Ministarstva kulture, što je zaustavilo plan gradnje.

„Nova verzija plana uključuje konzervatorske podloge i detaljne smjernice, bolje prometno povezivanje novim cestovnim pristupom te mogući koridor žičare - istaknula je prošelnica UO za prostorno planiranje Jelena Lončarić dodajući da je plan morao biti izmijenjen nakon utvrđivanja buffer zone 2018. godine. P
Promjene su nastale na visini građevina i građevnim zonama, uklonjena je mješovita zona jer je bitno da gradnja ne nadvisi prirodne padine Srđa. Na najvišem dijelu umjesto stambenih zgrada planirana je sportsko-rekreacijska zelena zona. Ukupno je planirano izgraditi 54 stambene jedinice - 36 samostojećih i 18 dvojnih građevina, planiraju se i javni sadržaji-vrtić, škola, trgovački objekt usred naselja u blizini crkvice od Nuncijate. Građevine će biti niske i povezane cestovnim koridorima s obveznim drvoredima s obje strane ceste. Crkvica je gornja kvota budućih građevina koje je ne smiju nadvisiti, rečeno je na javnom izlaganju, planira se i zaštitna zelena zona oko crkvice kao i zaklanjanje fasada javnih građevina visokim stablima.

Svi stambeni objekti imat će parking na svojim parcelama, a parkiralište se planira i u sklopu trgovačkog centra, koji će biti i središte naselja. Arhitektonski dio odradila je tvrtka Urbanist, izrađivači plana Nuncijate, a nakon javne rasprave plan ide Ministarstvu graditeljstva na raspravu, dok HIA studija ide Ministarstvu kulture i UNESCO-u na potvrdu.

HIA studija pak pokazuje kako nema štetnog utjecaja plana na Grad, dok je prisutan blagi negativni utjecaj na Gruški zaljev koji je, uza sve mjere sadnje zelenila, zanemariv.Na pozitivno, zapravo na ikakvo mišljenje i ocjenu UNESCO-a pričekat će se oko 6 mjeseci, nakon čega će se oni koji godinama čekaju stambeno zbrinjavanje, znati konačno na čemu su.

Javni uvid o Prijedlogu UPU-a Nuncijata trajat će osam dana, počevši od 15. srpnja pa do, zaključno, 22. srpnja 2020. godine, a može se ostvariti svaki dan od 9:00 do 21:00 sati u Luži, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika te u informacijskom sustavu prostornog uređenja. 
loading...

Izdvojeno

19. listopad 2020 23:13