StoryEditorOCM
DubrovnikPROBIJA SE PUT

Bageri na glavici Babinog kuka: Jedan od najbogatijih BiH biznismena gradi šest luksuznih vila u Dubrovniku

Piše Anđelka Kelava
20. veljače 2024. - 11:47

Počela je gradnja ceste na Babinom kuku za potrebe investitora koji planiraju gradnju luksuznih vila na tom atraktivnom gradskom području. Službeni naziv prometnice je 0S 3, a prošle godine su vijećnici na sjednici Gradskog vijeća dali suglasnost za gradnju ove ceste na glavici Babinog kuka. Podsjetimo, Grad je prošle godine izvlastio vlasnika čestice zemlje na kojoj će se nalaziti prometnica. 

Dolaskom bagera na Babin kuk još jednom je aktualizirana gradnja elitnih vila na glavici Babinog kuka i pitanje tko je Tihomir Brajković,  biznismen iza čijeg imena stoji ova nova investicija. 

Brajković, odnosno njegova dubrovačka tvrtka ‘Šest luksuznih vila d.o.o.‘, vlasnici su atraktivnog zemljišta smještenog u Ulici kardinala Stepinca koje ima preko 4 390 četvornih metara. Planirana gradnja prema glavnom projektu pretpostavlja gradnju niske samostojeće građevine s jednom stambenom jedinicom. Vila će se sastojati od podruma, suterena, prizemlja, prvog kata i potkrovlja, pri čemu će visina građevine biti 10 metara, a stambena površina vile iznosi 631 m2. S jugozapadne strane, vila će graničiti s javno-prometnom površinom u ulici Kardinala Stepinca, omogućavajući pješački pristup građevnoj čestici. Kolni i pješački pristup budućoj građevini bit će moguć i kroz podrumsku garažu susjedne A1 vile sa zasnovanim pravom služnosti. Na etažama suterena, prizemlja i kata smještaju se na svakoj etaži prostori dnevnih boravaka, sanitarija, soba i komunikacijskih jezgri i čine jedinstveni stambeni prostor, dok se na etaži potkrovlja formira prostor ostave. Ukupna građevinska bruto površina građevine je 631 m2 na građevnoj čestici od 549 m2.

Tko je Tihomir Brajković? Riječ je o bosanskohercegovačkom biznismenu iz Kiseljaka, kojega je časopis Forbes 2014. godine uvrstio na listu najbogatijih ljudi u BiH i cijeloj regiji. Iako je u ovih deset godina samo povećavao svoje nemalo bogatstvo, Brajković je ostao prilično tajanstven. Primjerice, u cijeloj svojoj dugoj poslovnoj karijeri nikad nije dao intervju, njegovu fotografiju gotovo je nemoguće negdje naći. Prema dostupnim podacima, rođen je 1972. godine u selu Oglavku kod Brestovskog, na granici Fojnice i Kiseljaka.

Prvi veći poslovni uspjeh obitelji Brajković bio je u trgovini mesom, osnivajući tvrtku "Meso-Impex" koja im je donijela značajan prosperitet. Paralelno s poslom u trgovini mesom, Brajkovići su u Kiseljaku izgradili impresivan poslovni centar, uključujući i popularnu diskoteku "Pacific", koja je postala poznata širom Bosne i Hercegovine, pa čak i u Dalmaciji, kao omiljeno mjesto noćnog provoda.

Nakon uspjeha u trgovini i zabavnoj industriji, Brajkovići su se okrenuli građevinskom sektoru. Izgradili su prvu veću stambenu zgradu u Kiseljaku, prije nego što su se proširili na Sarajevo, gdje su izgradili tisuće stanova na različitim lokacijama. Nakon uspjeha u glavnom gradu BiH, Brajković je krenuo prema Dubrovniku kako bi nastavio svoje poslovne aktivnosti.

Ispravak objavljenih informacija

Stigao je zahtjev za objavu ispravka objavljenih informacija od odvjetnice Maslek Novevski koji prenosimo u cijelosti.

- Obraćam Vam se u ime i po nalogu moje stranke, Tricikl d.o.o. Dubrovnik, zastupanog po direktoru Marcu Dusku Popovu, sa zahtjevom za objavu ispravka ispravak pogrešnih i netočnih informacija objavljenih dana 20. veljače 2024. godine na elektroničkoj publikaciji (web stranici) https://dubrovacki.slobodnadalmacija.hr/ u smislu članka 40. i članka 41. Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13, 114/22).

- Društvo Tricikl d.o.o. Dubrovnik je ne samo investitor u gradnji četiri građevine u predjelu Babin kuk, već i predstavnik svih zainteresiranih investitora koji su sa Gradom Dubrovnikom zaključili ugovor o financiranju ceste OS-3 (I. faza) još prosincu 2019. godine, temeljem zaključaka Gradskog vijeća grada Dubrovnika Klasa: 363-03/18-01/05, Ur.broj: 2117/01-09-19-35, od dana 10. prosinca 2019. godine. Među tim investitorima NIJE niti društvo Šest luksuznih vila d.o.o. niti gosp. Tihomir Brajković.

- Dana 20. veljače 2024. godine, na gore navedenoj stranici je objavljen članak naslova: „Bageri na glavici Babinog kuka: Jedan od najbogatijih BiH biznismena gradi šest luksuznih vila u Dubrovniku“, dok se u tekstu navodi:

„Počela je gradnja ceste na Babinom kuku za potrebe investitora koji planiraju gradnju luksuznih vila na tom atraktivnom gradskom području. Službeni naziv prometnice je 0S 3, a prošle godine su vijećnici na sjednici Gradskog vijeća dali suglasnost za gradnju ove ceste na glavici Babinog kuka. Podsjetimo, Grad je prošle godine izvlastio vlasnika čestice zemlje na kojoj će se nalaziti prometnica. Dolaskom bagera na Babin kuk još jednom je aktualizirana gradnja elitnih vila na glavici Babinog kuka i pitanje tko je Tihomir Brajković, biznismen iza čijeg imena stoji ova nova investicija.“

- Članak je popraćen fotografijom predjela glavice Babina kuka, sa vidljivim iskopom na jednoj od parcela, a tekst implicira da su Investitori koji izvode radove društvo Šest luksuznih vila d.o.o., odnosno gosp. Tihomir Brajković kao njezin osnivač i jedini član. Ove su informacije netočne i neistinite. Radovi koji su u veljači ove godine otpočeli na predjelu glavice Babina kuka su radovi na gradnji četiri građevine stambene, odnosno stambeno-poslovne namjene, investitora Tricikl d.o.o. Dubrovnik i Nikola Sršen.

- Prilaz gradilištima za četiri građevine koje se grade je privremene naravi i riješen je preko nekretnina u privatnom vlasništvu, u potpunosti izvan obuhvata prometnice OS-3. U ovom trenutku, nikakvi radovi se ne izvode na gradnji prometnice ceste OS-3 (Babin Kuk), niti I. faze niti II. faze te prometnice, niti na parcelama u obuhvatu te prometnice koje su bile predmetom izvlaštenja u korist Grada Dubrovnika. Ovdje je važno razlučiti I. fazu i II. fazu gradnje te prometnice, jer se radi o odvojenim projektima koji obuhvaćaju različite nekretnine, a investitori koji financiraju I. fazu i u tom smislu imaju zaključen ugovor sa Gradom nisu na bilo koji način povezani sa investitorima zainteresiranima za financiranje II. faze.

- Investitori Tricikl d.o.o. Dubrovnik i Nikola Sršen su u prosincu 2023. godine ishodili pravomoćne dozvole za gradnju četiri građevine stambene, odnosno stambeno-poslovne namjene na katastarskim česticama položenim neposredno ispod trase prometnice predviđene UPU-om Babin Kuk (OS-3) I. faza. Početkom veljače, investitori Tricikl d.o.o. i Nikola Sršen su uredno prijavili početak gradnje tih građevina nadležnom odjelu Grada Dubrovnika, istaknuli ploče sa potrebnim podacima na gradilištima u skladu sa svojim zakonskim obvezama, te otpočeli sa izvođenjem radova. Objavom ove pogrešne i neistinite informacije povrijeđena su prava i interesi društva Tricikl d.o.o. Dubrovnik, jer se izvođenje radova na parcelama u vlasništvu tog društva povezuje sa osobama i tvrtkama sa kojima to društvo nije u nikakvom ni poslovnom ni bilo kakvom drugom odnosu.

- Također, objavom netočne i neistinite informacije da se radovi izvode na trasi ceste OS-3, nanosi se šteta odnosu koje to društvo ima prema ostalim investitorima i osigurateljima sredstava koje predstavlja, te odnosu koje to društvo ima prema Gradu kao suugovaratelju po Ugovoru o financiranju troškova izgradnje prometnice predviđene UPU-om Babin kuk (OS 3) I. faza, od dana 24. prosinca 2019. godine. Temeljem čl. 41. st. 4. Zakona o medijima, u ime i po nalogu društva Tricikl d.o.o. Dubrovnik traži se od glavnog urednika obaviti ovaj ispravak i informaciju na koju se ispravak odnosi označiti i povezati linkom, te sukladno odredbi čl. 42. st. 3. navedenog Zakona onemogućiti davanje i objavu komentara ili odgovora na ispravak, te u bitnom ispravite naprijed navedene pogrešno i netočno objavljene informacije.

U Dubrovniku, dana 21. veljače 2024. godine, Tricikl d.o.o. Dubrovnik

 

23. svibanj 2024 02:56