StoryEditorOCM
KulturaGALERIJA "FLORA" U LAPADU

"Music & Forms" Aide Hebib Raguž

9. travnja 2017. - 11:27

U galeriji Flora na Lapadskom šetalištum u organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik otvorena je izložba "Music & Forms" autorice dubrovačke profesorice likovne kulture i kiparice Aide Hebib Raguž. Izložbu je otvorio povjesničar umjetnosti Ivan Viđen koji je tom prilikom istaknuo:

-Što zamjećuje pogled izvana? Tek poziv stvari; najprije čistu sliku zatvorenoga tijela koje naviješta svoju nutrinu... No, tu je naš vid koji opnu predmeta gledajući preobražava i stvara našu sliku. Pa kad vid u neponovljivim pretvorbama iz privremenog i pokretnog stvori idealno i cjelovito, reći ćemo da je umjetnica ostvarila svoj cilj. Sa zgotovljenom slikom odlazimo dalje, nosimo njezinu poruku. A poruka umjetnice Aide Hebib Raguž jest izložena intervencija u prostoru lapadske galerije Flora - skulptura, volumen u prostoru, totem. Sa svojih 18 ploha i njihovim kombinacijama koje se mogu zamisliti ili posložiti jer je konstrukcija pokretna, to nam kiparsko djelo pokušava sugerirati vezanost energije i oblika, glazbe i skulpture, osjećaja i materije, duhovnog i tjelesnog- rekao je Viđen te dodao:

-Četirima oblim formama postavljenim jednom na drugu autorica nas poziva  da gledamo, da sudjelujemo. Na svaki naš pomak vizure odgovara svojim pomakom; metamorfoza je moguća svakog trenutka a rezultat nepoznat. Taj nas totem dječji zavodljivo uvlači u svoju priču. Plohe obojanog gipsa ne skrivaju poteze kojim su oblikovane; boje su jake i čiste. Doprinosi oblika, boje, svjetla, pokreta i zvuka spajaju se u cjelinu. Četiri segmenta ove konveksno-konkavne forme u prostoru podsjećaju na postojanje četri elemenata koji tek s međusobnim povezivanjem dobivaju puni smisao...Dijalog je uspostavljen: energija totema izloženoga u prostoru doprla je do gledatelja i potaknula ga na razmišljanje. Svaki totem po definiciji posreduje i točno određenu poruku i označava povezanost među onima koji tu poruku osjete. Doista, nije samo najjednostavnije reći da je pred nama trodimenzionalni umjetnički oblik u prostoru (naslovljen: Music & Forms); to doista jest ukupnost oblika koji nam govore o razmišljanju autorice o povezanosti duha i materije.

Posjetitelji izložbe su nakon otvorenja nastavili druženje u đardinu Florina doma.
 

21. ožujak 2023 02:51