StoryEditorOCM
Hrvatska i svijetSEIZMIČKI RIZIK

Sasvim posebni zimski turisti: Istraživači potresa izradili ‘krvnu sliku‘ Straduna, pomoći će da nam buduće trešnje rade manje štete

Piše Gabrijela Bijelić
14. siječnja 2022. - 10:30

Dok se Stradun oporavljao od dočeka nove godine, a adventske kućice stajale pod blagdanskom rasvjetom, skupina zimskih turista procjenjivala je - seizmički hazard Dubrovnika. Pristojno su se ispričali građanima stare jezgre Dubrovnika što su im remetili san noćnim radom od 4. do 8. siječnja, no nije moglo drugačije:

image
Istraživanja početkom siječnja na Stradunu
Privatni Arhiv

- Seizmička i geofizička istraživanja jako su osjetljiva, a najkvalitetnija mjerenja i rezultati se dobivaju u uvjetima mirnog okoliša. Dakle, željeli smo imati mjerenja sa što manjim utjecajem šumova prometa i dnevne ljudske aktivnosti, pogotovo oko Straduna, tako da su sva mjerenja izvedena u kasnim noćnim satima – kazali su sudionici znanstvenog projekta 'Procjena seizmičkog rizika građevina kulturne baštine u Hrvatskoj – SeisRICHerCRO' koji su provjeravali 'potresnu krvnu sliku' Grada.

Scenariji pomaka tla

Projekt pod vodstvom prof.dr.sc. Snježane Markušić, pročelnice Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pomoći će da se kvalitetnom protupotresnom gradnjom u budućnosti umanje opasnosti od podrhtavanja tla.

Projekt traje četiri godine, do 24. siječnja 2025., a osim povijesne jezgre Dubrovnika i katedrale sv. Jakova u Šibeniku s popisa UNESCO-ove svjetske baštine, obuhvaća još i dvorac Trakošćan. Međunarodnog je karaktera, a objedinjuje istraživanja seizmologa, geofizičara, geotehničara, geologa i građevinara.

image
Tim znanstvenika u starom portu
Tonći Plazibat/Cropix

Kako ističu voditeljica projekta prof.dr.sc. Snježana Markušić i voditelj terenskih istraživanja, seizmolog doc.dr. sc. Davor Stanko s Geotehničkog fakulteta Varaždin Sveučilišta u Zagrebu, glavni cilj je uspostava sustava upravljanja seizmičkim rizikom zgrada kulturne baštine u Hrvatskoj kroz procjenu rizika za odabrane građevine u seizmički aktivnim područjima.

Odabir objekata temeljio se, kažu, na što višoj razini seizmičnosti, a time i višeg seizmičkog hazarda. Projekt bi trebao rezultirati izradom karata potencijalnih scenarija pomaka tla za povratne periode od 95 i 475 godina, kao i razvojem metodologije terenskog istraživanja o ugroženosti i izloženosti potresu, te urbanog BTM-a (Building Typology Matrix), kroz definiranje klasa zgrada. Analiziraju se i odabrana zdanja radi definiranja strukturalnih graničnih stanja u odnosu na definirane scenarije pomaka tla. Rezultati projekta pomoći će i kod procjene seizmičke ranjivosti i rizika, karata ranjivosti (štete/gubitci) na mikro (pojedine zgrade) i makro (urbani centri) skali.

Interakcija tla i objekta

Bit će to podloga akcijskom planu za ublažavanje posljedica potresa, objasnili su naši sugovornici koji računaju i s budućom izgradnjom infrastrukture otporne na katastrofe.

- Osim analize seizmičnosti, vrlo važan korak u istraživanju je određivanje značajki lokalnog tla seizmičkim i geofizičkim mjerenjima. Upravo je to u Dubrovniku od 29. studenog do 3. prosinca 2021., te od 4. do 8. siječnja ove godine radila naša terenska ekipa u sastavu Davor Stanko, Mario Gazdek, Jakov Stanislav Uglešić i Iva Lončar. Dosadašnja seizmička HVSR i geofizička MASW mjerenja rađena su zbog određivanja osnovnih frekvencija i strukture lokalnog tla. Utjecaj lokalnih uvjeta tla igra važnu ulogu ako gledamo posljedice potresa, što je bilo vidljivo kod zagrebačkog i petrinjskog potresa, a efekti su poznati i u Dubrovniku iz potresâ 1667. te 1979. godine. Tlo na kojem je neka građevina izgrađena igra značajnu ulogu u opsegu same štete. Primjerice, prirodno mekana i rastresita tla, kao što su riječni ili jezerski sedimenti, posebno u dolinama kao i mehanički nasuti tereni, što bi prema poznatim činjenicama bio slučaj oko Straduna, mogu pojačati trešnju i uzrokovati veća oštećenja na većoj udaljenosti, a time i veći intenzitet od očekivanog na tom mjestu – pojašnjavaju Markušić i Stanko i otkrivaju kako je u ovoj fazi projekta cilj detaljno mapirati potpovršinski model lokalnog tla. Potom slijedi niz potresnih simulacija radi procjene površinskog gibanja tla. Ističu kako je to iznimno važno kod analize međudjelovanja tla i samog objekta, ali i za analizu seizmičkog hazarda i procjenu seizmičkog rizika određenog područja.

image
Istraživanja početkom siječnja na Stradunu
Privatni Arhiv

Prema riječima znanstvenika, na svim lokacijama dosad su obavljena sva terenska seizmička i geofizička mjerenja, a preostaju još ona unutar zgrada u sljedećoj fazi projekta. Svi dobiveni podaci ujedinit će se kod procjene seizmičkog hazarda.

Sigurnost i za novogradnje

Nakon procjene karakteristika građevina od interesa (tip i kvaliteta gradnje) i definicije klasifikacija zgrada, odredit će se njihov odgovor na očekivanu seizmičku pobudu, koju definira seizmički hazard, te seizmički rizik.

- Sva gradnja koja će se odvijati uz uvažavanje definiranog seizmičkog rizika (i hazarda) će biti aseizmička, pa će javnost biti upoznata s rezultatima projekta kako bi ih se moglo primijeniti kod konstruiranja novih zgrada i/ili retrofitinga postojećih – objasnili su nam voditelji istraživanja. Ukazali su i na prednosti projekta za prostorno planiranje, izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih građevina s obzirom na seizmički hazard i rizik za zgrade kulturne baštine, ali i ostalih objekata.

image
Istraživanja početkom siječnja na Jezuitima
Privatni Arhiv

- To uključuje definiranje same lokacije gradnje i vrste građevine, provođenje terenskih, geofizičkih i seizmičkih istraživanja, izrade samog projekta, a u konačnici je cilj povećati otpornost objekta na potrese. Svi rezultati projekta bit će usklađeni s postojećom normom protupotresnog projektiranja Eurokod 8, te predstojećom revizijom Eurokoda 8 – potvrdili su nam Markušić i Stanko.

Izravni korisnici projekta inače su Ministarstva kulture, graditeljstva i prostornog uređenja te zaštite okoliša i energetike. Krajnji korisnici su pak lokalne samouprave gdje se nalaze odabrane građevine, odnosno građani koji će imati koristi od povećane osviještenosti o seizmičkom riziku. Cijeli je projekt napisan prije zagrebačkog potresa 2020. godine a odobren za financiranje netom prije petrinjskog. Zbog važnosti za Dubrovnik podupro ga je gradonačelnik Mato Franković kojemu gosti posebno zahvaljuju.

image
Stradun je bio težište istraživačkog projekta
Tonći Plazibat/Cropix

Ovo je inače prvi put da se u Hrvatskoj provodi ovako opširno i sistematično multidisciplinarno istraživanje seizmičkog rizika i ranjivosti u koji su uključeni domaći i međunarodni stručnjaci raznih struka. Na projektu sudjeluje i dvoje mladih doktoranada koji su odlučili ostati u Hrvatskoj unatoč ponudama iz inozemstva. Projekt je, kažu nam sugovornici, veliki dobitak s obzirom na prijenos znanja i tehnologije između istraživača različitih struka s devet institucija iz Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Turske, Velike Britanije i Njemačke.

Katalog potresa

Područja najizloženija potresima u Hrvatskoj su obalno i sjeverozapadno kontinentalno područje. Hrvatski katalog potresa pokazuje da su se na dubrovačkom području opetovano događali jaki potresi (najjači potres u katalogu potresa Hrvatske je upravo onaj koji je 1667. godine pogodio Dubrovnik, a također i na sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, oko Zagreba i planina Ivanščica i Kalnik.

Zbog toga su sudionici projekta smatrali nužnim istražiti, kao odabrane slučajeve (case-studies), karakteristične građevine i grupu građevina, koje su kulturno nasljeđe i razviti metodologiju za procjenu seizmičkog rizika, primjenjivu i u drugim slučajevima.

Dubrovnik i Petrinja

Jakim potresima podložno područje Dubrovnika i lani nastradalo područje Petrinje pripadaju potpuno različitim tektonskim cjelinama na koje utječe sasvim drugačija geodinamika. Među njima se ispriječila ogromna masa koju tvore Unutarnji i Vanjski Dinaridi.

Tako da o potencijalnoj „sponi“ između Dubrovnika i Petrinje ne može biti govora, ističu naši sugovornici.

Mehanički nasuti tereni, što bi prema poznatim činjenicama bio slučaj oko Straduna, mogu pojačati trešnju i uzrokovati veća oštećenja na većoj udaljenosti, a time i veći intenzitet od očekivanog na tom mjestu

Jaki međunarodni tim

Voditeljica projekta prof.dr.sc. Snježana Markušić pročelnica je Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s više od 25 godina iskustva u seizmologiji. Bavi se istraživanjem seizmičnosti Hrvatske i susjednih područja, magnitudom potresa, procjenom seizmičkog hazarda, seizmičkim zoniranjem, procjenom otpornosti na potrese povijesnih građevina, analizom utjecaja lokalnog tla na moguće štete u slučaju potresa te proučavanjem povijesnih potresa.
Uz nju, sudionici projekta su i doc. dr. sc. Davor Stanko i doc.dr.sc. Mario Gazdek, Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet, Varaždin. Mr. sc. Ines Ivančić, dr.sc. Ivica Sović i dr.sc. Kristina Šariri, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. Izv. prof. dr. sc. Davorin Penava, Sveučilište J.J. Strossmayer, Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, dr. sc. Tvrtko Korbar, Hrvatski geološki institut, Zagreb. Izv. prof. dr. sc. Radmila Šalić i prof. dr. Zoran Milutinović s Instituta za potresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju (IZIIS), Skopje, Sjeverna Makedonija. Sudjeluju i prof. dr. sc. Zeynep Gülerce, Middle East Technical University (METU), Ankara, Turska, doc. dr. sc. Vasilis Sarhosis, School of Civil Engineering, University of Leeds, Velika Britanija, doc. dr. sc. Lars Abrahamczyk, Earthquake Damage Analysis Center (EDAC), Bauhaus-University Weimar, Njemačka, prof. dr. sc. Sinan Akkar, Department of Earthquake Engineering, Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute, Bogazici University, Istanbul, Turska, Iva Lončar, mag. phys.-geophys., Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb te Jakov Stanislav Uglešić, mag. phys.-geophys., Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

27. ožujak 2023 21:38