StoryEditor
Hrvatska i svijetPELJEŠKE PROMETNICE |

ODGOVOR HRVATSKIH CESTA Izvlašteno više od 1100 vlasnika nekretnina za buduću cestu, Rozić jedini slučaj prisilnog uvođenja u posjed

Piše Silvia Rudinović
10. listopada 2020. - 07:17
Tonći Plazibat/HANZA MEDIA
Hrvatske ceste odgovorile su na otvoreno pismo pelješkog vinara Miha Rozića koji ih optužuje da prisilno žele ući u vinograde i maslinike u njegovom vlasništvu i posjedu radi izgradnje pristupne ceste budućeg Mosta Pelješac. U pismu predsjedniku uprave tog poduzeća Josipu Škoriću, među ostalima proslijeđenom i predsjedniku RH Zoranu Milanoviću te premijeru Andreju Plenkoviću, Rozić navodi kako mu se oduzima nešto više od 40 tisuća četvornih metara poljoprivrednog zemljišta u katastarskim općinama Boljenovići i Ston.

Rozić trenutačno ima 22 tisuće korijena visokovrijednih autohtonih vrsta loze i 210 stabala maslina, a izgradnjom ove dionice državne ceste bit će uništeno šest tisuća korijena loze u punom biološkom naponu, odnosno 35 posto njegovih nasada loze, te 23 stabla maslina. Rozić napominje kako je trasa ove ceste u izgradnji nelogična s obzirom na konfiguraciju terena.

HC: 11 mjeseci onemogućuju se radovi
Iz Hrvatskih cesta odgovaraju kako oni nisu naručitelji izrade prostorno-planske dokumentacije.

image
Tonći Plazibat/HANZA MEDIA


- Hrvatske ceste su u proteklom periodu, koji traje duže od dvije godine pokušavale riješiti problem s gospodinom Rozićem, međutim uvjeti koje je isti postavljao su takve prirode nad kojima Hrvatske ceste nemaju nikakve mogućnosti ispunjavanja – stoji u odgovoru Tamare Pajić, glasnogovornice Hrvatskih cesta, u koje se dalje navodi: "Što se tiče konstatacije kako Hrvatske ceste prisilno ulaze u posjed poljoprivrednih zemljišta baš u vrijeme dozrijevanja plodova, napomenuli bismo sljedeće: ispunjene su sve zakonom predviđene pretpostavke u postupku izvlaštenja da Hrvatske ceste d.o.o., uđu u posjed nekretnina koje u posjedu drži izvlaštenik Miho Rozić. Odluku o ulasku u posjed, na traženje Hrvatskih cesta d.o.o., donosi upravno tijelo koje provodi postupak izvlaštenja. Izvlašteniku su  u tom postupku novčano naknađeni iznosi za samo zemljište, građevinske poboljšice (zidovi...) te poljoprivredne poboljšice (plodovi vinograda i maslinika...). Naime, Hrvatske ceste su uvele izvođača radova u posao u prosincu 2019. godine. U to vrijeme na spornim parcelama nije bilo plodova, pa gospodin Rozić ipak nije dozvolio da Hrvatske ceste uđu u posjed. Od početka radova, već 11 mjeseci, gospodin Rozić u više navrata na razne načine onemogućava da Hrvatske ceste, koje vode projekt od državnog značaja, uđu u posjed državnog zemljišta. A što se tiče nemogućnosti ubiranja plodova, potrebno je naglasiti da je u procjeni iznosa koji treba biti isplaćen gospodinu Roziću uračunat iznos na izgubljeni prinos".

Napominju, također, da je projekt sufinanciran iz EU fondova, pa je svaka nagodba i svako rješenje, kojim je utvrđen bilo kakav iznos naknade, provjeren i u tom zasebnom postupku od ovlaštenih tijela. 

image
Tonći Plazibat/HANZA MEDIA


- Investitor Hrvatske ceste d.o.o. dužne su, u cilju izbjegavanja nenadoknadive štete, u što kraćem roku, uvesti izvođača u posjed na cijeloj trasi, uključivo i na nekretninama u vlasništvu i posjedu Miha Rozića. Na predmetnoj dionici, proveden je postupak izvlaštenja na preko 600 čest.zem., te je izvlašteno preko 1100 vlasnika nekretnina. Nagodbama s vlasnicima, koji su mogli dokazati svoje pravo, razriješeno je preko 99 posto nekretnina. Ugovoreni iznosi su isplaćeni vlasnicima i Hrvatske ceste d.o.o. su ušle u posjed istih. Rješenjima o izvlaštenju  upravnih tijela u Dubrovniku i Pločama određeno je deponiranje iznosa naknada za sve one upisane suvlasničke dijelove za koje se upisane osobe nisu pojavile u ovom postupku te za one izvlaštenike koji se nisu suglasili s ponuđenom im naknadom. Cjelokupni postupak je proveden u skladu s pravilima struke i u jako kratkom razdoblju, imajući u vidu dužinu zahvata i broj čestica zemljišta. Svi izvlaštenici su naknađeni za svoje nekretnine i poboljšice, kao i izvlaštenik Miho Rozić. Nažalost, prisilno uvođenje u posjed, u odnosu na preko 1100 vlasnika nekretnina, na cjelokupnoj dionici, provodi se samo u odnosu na izvlaštenika gospodina Rozića – navode iz Hrvatskih cesta.


U ponedjeljak ročište

Pokušavajući objasniti zbog čega se oduzimaju izvori prihoda jedne obitelji, u kojoj je Miho Rozić četvrta generacija vinogradara i vinara i kojoj je ovo, kako pišu problem velik kao Himalaja, iz Hrvatskih cesta navode kako im je nova prometnica ima elemente brze ceste što znači da neće biti dopuštena izgradnja i priključenje sporednih poljskih putova, a korištenjem postojeće trase veliki broj posjednika i vlasnika ne bi imao pristup svojim parcelama te bi se znatan dio vinograda uništio zbog širenja koridora.

- Nova trasa prolazi pretežno neobrađenim šumskim zemljištem, osim na dijelu predjela Mili. Ali čak i na tom dijelu trasa je položena na državnom zemljištu na kojem je gospodin Rozić zasadio vinograd. Svi radovi se izvode u skladu s građevinskom dozvolom i pripadajućom projektnom dokumentacijom. U slučaju da je trasa bila projektirana mimo odredbi prostorno-planske dokumentacije, ne bi se moglo ishoditi građevinsku dozvolu – odgovor je Hrvatskih cesta.

Rozić je Hrvatskim cestama ranije poslao prijedlog za kojega je smatrao da će biti prihvatljiv objema stranama, no s obzirom na odgovor državnog poduzeća, preostaje mu, kako sam piše u otvorenom pismu, boriti se za zemlju na zakazanom ročištu, u ponedjeljak 12. listopada.

Što je Miho Rozić napisao u otvorenom pismu državnom vrhu, možete pročitati OVDJE.
loading...

Izdvojeno

25. listopad 2020 01:02