StoryEditor
Hrvatska i svijetELOO- Evidencija lokacija odbačenog otpada u Hrvatskoj

Mobitelom prijavite odbačeni otpad

Piše dv
2. siječnja 2020. - 21:54
Proradio je sustav ELOO, odnosno Evidencija lokacija odbačenog otpada u Hrvatskoj koji je izradilo i vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Aplikacija ELOO dostupna je i za pametne telefone,

Sustav ELOO izradilo je i vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Lokacije na kojima se nalazi odbačeni otpad mogu prijaviti i građani, ali konačne podatke vidljive u sustavu i na karti unijeli su i potvrdili komunalni redari. Sukladno članku 137. stavku 3. Zakona o održivom gospodarenju otpada (NN 94/13, 73/17, 14/19) kojim je definiran sadržaj i način vođenja informacijskog sustava gospodarenja otpadom, sastavna komponenta informacijskog sustava je aplikacija za evidenciju podataka o lokacijama odbačenog otpada. Provedba obveza vezano za uklanjanje odbačenog otpada propisana je člankom 36. Zakona o održivom gospodarenju otpada (NN 94/13, 73/17, 14/19), a nalaže se provedba mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada te mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš što uključuje i uklanjanje naplavljenog morskog otpada. Navedene mjere uključuju uspostavu sustava zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada, evidentiranja godišnjih nadzora te drugih mjera vezanih za navedene lokacije. Podatke o lokaciji odbačenog otpada komunalni redar određuje u rješenju iz stavka 3. članka 36. Prema stavku 8. članka 36. jedinica lokalne samouprave dužna je podatke utvrđene rješenjem iz stavka 3. ovoga članka mjesečno unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada. Informacijski sustav ELOO omogućuje izvršenje obaveza propisanih člankom 36. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
28. siječanj 2022 05:39