StoryEditor
Hrvatska i svijetPREDAVANJE U DVORANI SVETOG IVANA PAVLA DRUGOG

Anđelko Akrap: Demografija je sastavni dio ukupnog i prostornog razvoja

Piše Ahmet Kalajdžić
23. ožujka 2019. - 00:13
rgx time: 5.0067901611328E-5
Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku i Vijeće za kulturu i znanost Dubrovačke biskupije organizirali su u Dvorani Ivana Pavla II. odnosno u samostanu sv. Klare, predavanje prof. dr.sc. Anđelka Akrapa pod nazivom ”Demografske promjene u Hrvatskoj” koje će se održati u petak, 22.ožujka 2019., u 19 sati.

Eminentni znanstvenik i stručnjak redovni je profesor na Katedri za demografiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu te član- suradnik HAZU koji se u svojim istraživačkim projektima, radovima i knjigama bavi istraživanjem demografskih fenomena sa šireg povijesnog, gospodarskog, političkog i socio-tradicijskog aspekta. Za razumijevanje demografskih promjena u Hrvatskoj prof. Akrap drži ključnima dugoročne gospodarske, političke i socijalne probleme na prostoru  hrvatskih zemalja tijekom dugih stoljeća naše povijesti.

U sklopu predavanja u Dubrovniku upoznao je publiku s glavnim čimbenicima neprekinuta smanjenog rasta stanovnika, a potom i pada stanovništva te intenzivnog procesa demografskog starenja do kojeg je došlo izostajanjem bilo kakve demografske politike u Hrvatskoj sve do konca 20. stoljeća. Profesor Akrap je govorio i o mogućim rješenjima demografske krize u Hrvatskoj odnosno mjerama obiteljske politike kojima se može utjecati na povoljnu odluku o broju rođene djece, a time i na promjenu nepovoljnog demografskog trenda. Nakon izuzetno posjećenog predavanja poruka kojeg je "Demografija je sastavni dio ukupnog i prostornog razvoja", prof  Akrap je za Dubrovački vjesnik predavanje sažeo u nekoliko rečenica:

-Predavanjem sam želio ukazati na sadašnje i buduće demografske promjene i da se narod osvijesti jer je to veliki i poriotetni problem promjena koje će nastupiti u dobnom sastavu stanovništva. A to je ograničavajući čimbenik ekonomskog razvoja. To je problem radne snage kojeg samo dijelom može riješiti imigracija, ali nikada u onoj mjeri i na način kak ose to može riješiti vlastitom politikom i vlastitim gospodarskim razvojem. Demografija je dan od prioriteta Hrvatske i o njoj se treba voditi računa. To nije nikakva mudrost, a mjere koje treba donijeti su općepoznate i za njih ne trabaju posebna znanja i pameti- elokventno je rezimirao svoje izlaganje prof Akrap koji je nazočne slušatelje, koji su ga na trenutke slušali kao opčinjeni, proveo u povijesno- demografsku "šetnju" hrvatskim prostorima od srednjeg vijeka do danas.    
# DUBROVAčKA BISKUPIJA# DEMOGRAFIJA#DR.SC. ANđELKO AKRAP# MATICA HRVATSKA

Izdvojeno