Županija Župa dubrovačka

ROK JE DO 26. SRPNJA

Upis djece s liste čekanja, ali i onih koji se do sada nisu javili

ROK JE DO 26. SRPNJA

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Župa dubrovačka nedavno je donijelo odluku o upisu djece s liste čekanja u Dječji vrtić Župa dubrovačka, kao i odluku o primanju djece koja se nalaze na listi evidencije po stjecanju uvjeta navršene godine života iza 31.08, a do kraja 2017. godine.

Postoji mogućnost da se neki roditelji čija su djeca rođena između 01. rujna i 31. prosinca 2016. godine nisu prijavili na prethodni upis, pa nisu ni bili evidentirani. Ukoliko ti roditelji imaju interes za upis djece u vrtić, iz vrtića mole da se najkasnije do 26. srpnja jave u dječji vrtić radi evidentiranja i eventualne mogućnosti upisa u vrtić.
Podsjetimo, Općina Župa dubrovačka kao osnivač Dječjeg vrtića osigurala je dodatna sredstva kako bi se u zgradi općine osposobio prostor za još jednu vrtićku grupu, a ujedno je i uveden „treći odgajatelj“ čime se omogućio prihvat puno većeg broja djece. Općina uz ranije zaposlene asistente te logopeda i pedagoga za nadolazeću pedagošku godinu ima pripremljenu strategiju upotpunjavanja stručno razvojnog tima na sveopće zadovoljstvo mnogih roditelja.

Naslovnica Župa dubrovačka

Najčitanije

Tri godine nakon jezivog napada sabljom

Tri godine nakon jezivog napada sabljom
Sjeća li se itko Mirjane Kristović iz Župe dubrovačke? Teško je na prvu povezati o kome se radi, no ako se spome...
Tri godine nakon jezivog napada sabljom

Najnovije