Županija Pelješac

NA JESEN OBNOVITELJSKO-IZBORNE SKUPŠTINE

HSLS OPĆINE TRPANJ Srećko Marini izabran za povjerenika

NA JESEN OBNOVITELJSKO-IZBORNE SKUPŠTINE

Srećko Marini iz Trpnja imenovan je za povjerenika HSLS-a za općinu Trpanj. Obnoviteljsko-Izborna skupština HSLS-a u općini Trpanj održat će se u listopadu, a u studenome će se u Dubrovniku održati izborna skupština Liberalki  Županijskog vijeća HSLS-a Dubrovačko-neretvanske županije. Poluotok Pelješac će s općinom Trpanj biti zaokružen s ograncima HSLS-a, a Janjina, Orebic, Ston i Trpanj postaju jaka HSLS-ova uporišta.

Naslovnica Pelješac
HtmlNoArticles

Najnovije