Županija Korčula

GRADSKO VIJEĆE KORČULE

Nova konstituirajuća sjednica održat će se 22. travnja

GRADSKO VIJEĆE KORČULE

Predstojnik Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji Baldo Pušić je sazvao novu Konstituirajuću sjednicu Gradskoga vijeća Grada Korčule koja će se održati u Gradskoj vijećnici u srijedu, 22. travnja u 18 sati. Njegovom odlukom ovlašćuje se Srđan Mrše, v.d. pročelnika upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule za otvaranje i vođenje konstituirajuće sjednice do utvrđivanja člana Gradskoga vijeća koji će predsjedavati konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika.Za novu sjednicu je utvrđen Dnevni red: Utvrđivanje kvoruma, lzbor Mandatnog odbora, Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata članova Gradskoga vijeća, Utvrđivanje člana Gradskoga vijeća koji će predsjedavati konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika, Svečana prisega članova Gradskoga vijeća, Izbor Odbora za izbor i imenovanja te izbor predsjednika Gradskoga vijeća i potpredsjednika Gradskoga vijeća. Tako je bilo i 7. travnja ove godine kada na održanoj konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Korčule nije izabran predsjednik Vijeća,pa tako ni Vijeće nije konstituirano, jer je jedinom predloženom kandidatu Jošku Cebalu (HDZ, HSS i HSP AS) nedostajao jedan glas za izbor predsjednika. Joško Cebalo je tada dobio sedam od 15 glasova vijeća, ili šest glasova iz njegove koalicije uz dodatni glas Vjerana Filippi iz koalicije Korčulanske lige i HSLS-a. Od 13 prisutnih vijećnika protiv ih je bilo pet iz koalicije HNS-SDP-HSU.Prema prognozama na ponovljenoj konstituirajućoj sjednici koalicija HDZ,HSS i HSP AS bi mogla biti pobjednička, jer vijećnik koalicije Korčulanske lige i HSLS-a će ponoviti svoj glas koaliciji HDZ, HSS i HSP AS iz čijih je redova i gradonačelnik i njegov zamjenik. Također je Ivona Kapor bivša HDZ-ova predsjednica Gradskog vijeća, sada članica nezavisne liste odlučila dati svoj glas bivšim kolegama. Pretpostavka je da će se njima priključiti i Vjenceslav Paić –Karega vijećnik HSP-a koji je na prošloj neuspjeloj sjednici bio suzdržan.Teksti foto : Nikola Perić

Naslovnica Korčula

Najčitanije

OTOK U BIJELOM Na Korčuli pao snijeg

OTOK U BIJELOM Na Korčuli pao snijeg
Na Korčuli su pale prve pahulje snijega. Iako se mještani nadaju snijegu u svojim naseljima, za sad je nekoliko ...
OTOK U BIJELOM Na Korčuli pao snijeg

Najnovije

Sutra bez vode Molunat i čajkovići

Sutra bez vode Molunat i čajkovići
Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži, sutra, 21. svibnja 2019. godine, od 10:00 do 14:00 h u Moluntu neće biti ops...
Sutra bez vode Molunat i čajkovići