Županija Konavle

ŽUPANIJA I HHD HYLA

Završen projekt zaštite riječne kornjače

ŽUPANIJA I HHD HYLA

Projekt “Zaštita riječne kornjače (Mauremysrivulata)”, koji je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije provodila u suradnji s Hrvatskim herpetološkim društvom - Hyla (HHD HYLA) uspješno je završen.Projekt se provodio na području ekološke mreže Natura 2000 Sniježnica i Konavosko polje tijekom 2014. i 2015.godine.Javna ustanova prijavila je projekt na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i eneregetske učinkovitosti (FZOEU), čime su odobrena sredstva za sufinanciranje. Ukupni troškovi projekta iznosili su 69.537,00 kuna, dok je FZOEU sufinancirao 80%.Populacijskim istraživanjima koja su se provodila od 2012. potvrđeno je da je populacija riječne kornjače Mauremys rivulata u Konavoskom polju stabilna.Prilikom detaljnog reprodukcijskog istraživanja riječne kornjače gravidne ženke prebačene su u Centar za ex-situ zaštitu vodozemaca i gmazova Zoološkog vrta Grada Zagreba. Sveukupno se izleglo 17 mladunaca riječne kornjače, kojima je praćen rast i razvoj. Ženke su vraćene u kolovozu 2014. točno na mjesto odakle su izuzete, a mladunci u jednu od lokava Konavoskog polja u lipnju 2015.Sustavnim populacijskim istraživanjem riječne kornjače u Konavoskom polju i okolici Dubrovačko-neretvanske županije, u suradnji sa stručnjacima iz društva HHD - Hyla, prikupljeni su izrazito vrijedni podaci, koji su pridonijeli boljem očuvanju i zaštiti ove vrste prisutne u Republici Hrvatskoj. Osim toga, istraživanje je prošireno i na jedinke barske kornjače Emys orbicularis. dv

Naslovnica Konavle

Najčitanije

Snijeg u Konavlima i na Pelješcu

Snijeg u Konavlima i na Pelješcu
Iako u gradu pada kiša, konavoska brda su se zabijelila, a snijeg je pao i na Kuni na Pelješcu. Zabijelila su se...
Snijeg u Konavlima i na Pelješcu

Konavoski komin je otvorio svoja vrata!

Konavoski komin je otvorio svoja vrata!
Konavoski komin se smijestio u ugodnom i prirodnom ambijentu malog mjesta Velji do gdje će vas dočekati ljubazno...
Konavoski komin je otvorio svoja vrata!

Najnovije