Županija Dubrovnik

OVO JE NJEGOVA GODINA

ČESTITKE FESTANJULU Kapetan Ivica Đurđević- Tomaš doktorirao, tema disertacije su kruzeri

OVO JE NJEGOVA GODINA
Naš kapetan Ivica Đurđević-Tomaš je doktorirao, pohvalili su se jutros na Facebook stranici Sveučilišta u Dubrovniku:

- Na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci obranio je doktorsku disertaciju „Procjena sigurnosti plovidbe u lukama i na prilaznim plovnim putovima brodova za kružna putovanja“ i stekao akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti.

- Đurđević-Tomaš ove je godine i festanjul na Festi sv. Vlaha, a nedavno je dobio priznanje Sveučilišta za osobita postignuća u nastavi i radu sa studentima - poručuju uz čestitke sa Sveučilišta u Dubrovniku.
Naslovnica Dubrovnik

Najčitanije

Najnovije