Županija Dubrovnik

REAGIRANJE RAVNATELJICE EKONOMSKE ŠKOLE U DUBROVNIKU

SUZANA ĐURĐEVIĆ Nastavnik Kraljević ističe neistine i podnosi prijave protiv mene osobno

REAGIRANJE RAVNATELJICE EKONOMSKE ŠKOLE U DUBROVNIKU
Što se tiče izjava nastavnika Informatike u našoj školi, gospodina Iva Kraljevića dajem sljedeća očitovanja:

1. Nastavni plan i program za smjer poslovni tajnik nalazi se na internetskoj stranici naše škole, kao i svi ostali programi. Program za poslovne tajnike, donesen i odobren od strane Ministarstva 2004. godine je još uvijek na snazi.

Problem je što u predmetu Informatika nisu jasno razgraničeni sadržaji učenja Informatike od prvog do četvrtog razreda već bi ih nastavnici trebali sami razraditi. Nastavnik Kraljević je dužan da o nastavnim planovim i programima razgovara s ostalim nastavnicima Informatike, članovima županijskog stručnog vijeća. Škola je omogućila nastavniku da sudjeluje na stručnom skupu Informatike u Metkoviću, prije par mjeseci kao i nedavno u Splitu gdje se mogao konzultirati i savjetovati ne samo s kolegama nastavnicima nego i sa savjetnicima Informatike koji su održali skup. Interesantno je da nastavnik radi po ovom programu od 2004. godine i da tek sada putem medija problematizira postojanje ovog programa. Važno je istaknuti da MZO propisuje okvirne planove i programe-po novoj reformi kurikule, ali je MZO oduvijek ostvaljalo prostora nastavnicima za slobodu kreiranja sadržaja, a naročito danas, od pokretanja reforme, MZO osigurava nastavnicima dodatnu slobodu u kreiranju i vođenju nastavnog procesa.

Kurikularna reforma pokrenuta u svim školama ove školske godine, u strukovnim školama gdje se ubraja i naša škola, uključila je samo neke predmete u prvom razredu i to opće-obrazovne predmete: Hrvatski jezik, Matematika, Engleski i Njemački jezik. Svi ostali predmeti izvodit će se po postojećim programima, ali će se u našoj školi nastavnici upućivati i podržavati u primjeni novih pristupa i metoda rada. Nažalost, reforma nije još uključila strukovne predmete pa tako ni Informatiku. Na tome se ipak počelo raditi. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih prije par mjeseci objavila je javne pozive za uključivanje nastavnika u osmišljavanje novih kurikula pa tako i kurikula za područje poslovne administracije gdje se nalazi kurikul za poslovne tajnike, s čime je nastavnik Kraljević upoznat putem sjednica Nastavničkog vijeća.

2. Nije istina da se program Informatike u našoj školi, u smjeru ekonomist provodi prema programu iz 1996. godine. Program Informatike u smjeru ekonomist provodi se prema Strukovnom kurikulu za stjecanje kvalifikacije ekonomist koji je na snazi od kolovoza 2017. godine i taj kurikul se nalazi na web stranici Škole, što je nastavniku poznato.

3. Neistina je da se predmet Ljudska prava u smjeru poslovni tajnik izvodi 1 sat nastave tjedno, a da se nastavnik plaća za 2 sata. Nemoralno je od gospodina Kraljevića davati izjavu kako se nastavnici u školi fiktivno plaćaju. Sva zaduženja nastavnika donose se do kraja rujna, kako je propisano Zakonom, za svaku školsku godinu i unose se u E-maticu koja omogućuje izravan uvid i provjeru satnica od nadležnih osoba u MZO.

4. Istina je da se nastava Informatike u prvom i četvrtom razredu smjera poslovni tajnik do ove školske godine organizirala s 2 sata nastave tjedno za učenike (umjesto 3 sata) s time da je nastavnik bio zadužen i plaćen za 3 sata zato što je način organizacije bio takav da je nastavnik imao jedan zajednički sat s cijelim razredom i po jedan sat (2 sata) za rad u grupama u istom razredu što je nastavnim planom i programom bilo omogućeno. Budući da je Informatika stručni predmet u našoj školi i u funkciji je struke, a nije opće-obrazovni predmet i da se sadržaji Informatike povezuju sa sadržajima predmeta kao što su Kompjuterska daktilografija, Kompjuterska daktilografija s uredskim praktikumom te se slične vještine kod učenika razvijaju i u predmetima kao što su Tehnika komuniciranja i Tajničko poslovanje, smatrala sam da je ovakva organizacija optimalna i racionalna obzirom na prostorne uvjete.

U školi se od ožujka ove godine provodi stručno pedagoški nadzor nad radom nekoliko nastavnika što uključuje i nadzor nad radom nastavnika Kraljevića i njegovog kolege, nastavnika Informatike. Nadzor provode savjetnici Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te stručna služba naše škole. Škola je do sada dobila rješenje od ASOO o manjim uputama za poboljšanje budućeg rada. Savjetnici u Agenciji imaju moje očitovanje zbog čega sam nastavni proces Informatike u smjeru poslovni tajnik za prvi i četvrti razred organizirala na navedeni način. Do sada nisam dobila nikakvu povratnu informaciju glede takvog organizacijskog rješenja.

5. Nastavnik Ivo Kraljević uredno podnosi prijave protiv mene osobno, ističući neistine pa tako i one vezane uz nabavku „pametnih ploča“. Nažalost, nastavnik Kraljević ne uočava bitnu razliku između običnih bijelih ploča i pametnih ploča. U školi je izvršena nabava običnih bijelih ploča na kojima se piše posebnim flomasterima kroz projekt VOC.COM koji se financirao i vodio iz IPA pretpristupnih fondova u 2012. godini. Ukupno je nabavljeno 10 bijelih ploča za našu školu. Projekt je prošao sve nužne provjere i uredno je završen.

Cijelo financijsko poslovanje Škole pod kontrolom je Školskog odbora i našeg osnivača. Služba revizije našeg osnivača obavlja kontrolu financijskog poslovanja za svaku školu sukladno svom planu rada. Uvid u financijsko poslovanje naše škole osnivač je detaljno proveo u ljeto 2017. godine, a provjera je uključila ukupno dotadašnje poslovanje. Moram istaknti da sam kao ravnateljica Škole, temeljem izvješća revizije, pohvaljena za odgovorno financijsko poslovanje škole koju vodim, a financije naše škole vodim i dalje odgovorno i savjesno.

6. Istina je da je nastavnik Kraljević 2012. godine dobio pisano upozorenje od moje strane što mu nije bilo prvo upozorenje ravnatelja u njegovom dosadašnjem radnom vijeku (prije mene imao je najmanje još 2 ravnatelja). Zadnje je upozorenje od mene dobio u studenom prošle godine, ali je dopis naslovljen samo kao upozorenje, a ne kao upozorenje pred otkaz kao što je navedeno.

7. Neistina je da nastavnici u školi od mene drhte i strepe. Moram priznati da mi je ovakva izjava prilično smiješna. Za sve djelatnike škole itekako se brinem i vodim računa o njihovim pravima, dodatno im pomažem u njihovom radu, pa tako nastojim i nastavniku Kraljeviću.

Tekst na koji ravnateljica reagira možete pogledati na ovom linku.


 
Naslovnica Dubrovnik

Najčitanije

Najnovije

Evo tko je sve sutra bez vode

Evo tko je sve sutra bez vode
"Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži 18. listopada bez vode će biti Ulica od križa u vremenu od 8.30 do 10.00 sat...
Evo tko je sve sutra bez vode