Županija Dubrovnik

NAJAVLJENI NOVI POTEZI GRADSKE UPRAVE

Franković: "Uvodi se red u park na Pilama, a svi veći projekti biti će gotovi u planiranom roku"

NAJAVLJENI NOVI POTEZI GRADSKE UPRAVE
Točke dnevnog reda koje su se odnosile na Prijedlog odluke o raspodjeli financijskih rezultata – prenesenog viška iz 2018. godine, Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu i  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu, na zahtjev gradonačelnika Frankovića objedinjene su u raspravi, a u nastavku je istaknuo da je višak koji je nastao u 2018. godini biti potrošena u cijelosti u 2019. i da će se ulagati u JUG-ov bazen, gradski stadion, judo dvoranu u Mokošici, tenis terene u Lapadu, teren u Gospinom polju. „Važno je za navesti da će se sredstva ulagati i u cestu u Gornjim selima i u Opću bolnicu Dubrovnik“, navodi Franković i vjeruje da će rebalans zasigurno pomoći u izvođenju projekata. Rebalansom će se povećati naknade za rođenu djecu i time obnoviti demografska politika Grada. Za raspravu se javila Tatjana Šimac Bonačić koja smatra da određeni višak nije pravilno prikazan te da bi statistika trebala biti preciznija. Franković je odgovorio kako je rebalansom precizno opisano za što su sredstva namjenjena te najavio nove projekte od kojih je rekonstrukcija parka na Pilama jedan od važnijih te da će se zatvarati u noćnim satima kako bi se uvelo reda. Marko Kristić primjetio je da će se 2 milijuna kuna utoršiti u projekt Luke Dubrovnik i da je to sumnjivo ulaganje i transakcija jer pošto prenamjena nije kvalitetno definirana u dokumentaciji. Također ga je zanimalo zašto se iznos sredstava za azil smanjio i kada će se počet rješavat cijela problematika? Gradonačelnik Franković pojasnio je da će se azil privesti kraju te da fokus treba staviti na projekt Gospinog polja jer je stanje katastrofalno. Katarina Doršner rekla je da je proračun kvalitetno usmjeren prema građanima i pohvalila rad gradske uprave.
 
Naslovnica Dubrovnik

Najčitanije

Najnovije