Županija Dubrovnik

GRAD DUBROVNIK

Postavljaju se plutajuće zaštitne ograde na dubrovačkim plažama

GRAD DUBROVNIK
Nastavljaju se aktivnosti na održavanju javnih plaža i kupališta postavljanjem plutajućih zaštitnih ograda koje će obuhvatiti 28 plaža na području Grada Dubrovnika. Nadležni upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more u veljači je pokrenuo postupak jednostavne nabave za nabavku zaštitnih ograda i pripadajućeg materijala. Vrijednost nabave je 123.503,13 kuna, a izvršenje usluge koja uključuje postavljanje, održavanje uklanjanje i skladištenje zaštitnih ograda iznosi 94 000 kuna.

Do danas su zaštitne ograde postavljene na Đivovićima, Belvederu, Porporeli, Buža 1, Buža 2, Šuliću, Dančama, Mandraču, Lozici, Rijeci dubrovačkoj, Dun Đivan Kalamota i Kalamota Gornje čelo, dok će se na plažama u Zatonu postaviti nakon što se završe radovi uređenja.
Naslovnica Dubrovnik

Najčitanije

Najnovije