Županija Dubrovnik

GRAD DOBIO GRAĐEVINSKU DOZVOLU

Ulica kardinala Stepinca u Lapadu dobiva sustav odvodnje

GRAD DOBIO GRAĐEVINSKU DOZVOLU
Grad Dubrovnik je putem Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima dobio građevinsku dozvolu od 10. travnja 2019. za građenje sustava odvodnje oborinskih voda Ulice kardinala Stepinca u Lapadu.
 
U ovoj važnoj gradskoj ulici na predjelu Lapada trenutno ne postoji sustav odvodnje oborinskih voda. Planirano projektno rješenje će, osim oborinskih voda u Ulici kardinala Stepinca, prikupljati vode sa sporednih ulica i padina Babinog kuka koje se slijevaju na ovu ulicu za vrijeme obilnih kiša. Dužina oborinskog kolektora je 785,65 metara, a obuhvatit će područje od Ulice Petra Svačića do Pošte Lapad.
 
Riječ je o završetku sustava oborinske odvodnje u Lapadu, a novi sustav će se spojiti na postojeći oborinski kolektor koji od Pošte Lapad prolazi kroz šetnicu Lapad, a kapacitetom je predviđen za prihvat ovih voda. Realizacijom ovog projekta riješit će se  problem oborinske odvodnje ovog dijela Lapada. Osim ugradnje cjevovoda, projektom će obuhvatiti i rekonstrukciju dionice ceste. Uredit će se površinski asfaltni sloj koji je sada u lošem stanju, izgradit će se nogostupi na dijelovima ceste gdje to bude moguće i rekonstruirati javna rasvjeta.
 
Sljedeća faza projekta je raspisivanje javne nabave za za izvođenje radova. Odabir izvođača očekuje se do listopada ove godine, nakon čega će započeti radovi na ovoj iznimno važnoj dionici za područje Lapada. Planirani financijski iznos u Proračunu Grada Dubrovnika za realizaciju ovog projekta je pet milijuna kuna, a sami zahvat spada u kategoriju zahtjevnijih, kao i nedavno završena Vukovarska ulica.
 
 
Naslovnica Dubrovnik

Najčitanije

Najnovije

Misa povodom Dana državnosti

Misa povodom Dana državnosti
Na Dan državnosti Republike Hrvatske u utorak, 25. lipnja dubrovački biskup mons. Mate Uzinić održao je misu u d...
Misa povodom Dana državnosti

Sutra je bez vode...

Sutra je bez vode...
"Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži 26. lipnja bez vode će biti istočni dio Karmena u vremenu od 8.30 do 12.00 s...
Sutra je bez vode...