Županija Dubrovnik

JE LI DOŠAO KRAJ ZAMUĆENJIMA

Pročistač u siječnju ide u funkciju?

JE LI DOŠAO KRAJ ZAMUĆENJIMA
Kada će Dubrovčanima, za vrijeme kišnih razdoblja, napokon poteći čista voda iz pročistača?

Uređaj za pročišćavanje pitke vode trenutno je u fazi ispitivanja i dokazivanja performansi kroz pokusni rad. Ova faza dat će odgovore o funkcionalnosti uređaja i nužan je dio procesa kako bi, nakon dovršetka i ostalih neophodnih proceduralnih koraka, pročistač mogli pustiti u rad.Ukoliko uređaj zadovolji sve potrebne ispite ići će se na dobivanje uporabne dozvole, koja je preduvjet za puštanje vode kroz njega, a krajnji cilj je osiguranje neometane opskrbe pitkom vodom Dubrovnika kroz cijelu godinu, bez obzira na vremenske uvjete.

Ujedno se rješava i procedura prijave ovog projekta kao dijela Aglomeracije Dubrovnik za financiranje iz EU fondova. U sklopu tog procesa nedavno je održan i terenski obilazak na kojem su predstavnici Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike ocjenjivali spremnost sve dokumentacije, pa tako i dokumentacije za pročistač te obišli samo gradilište. Prema trenutnom stanju, tehnički pregled uređaja za pročišćavanje pitke vode očekuje se krajem prosinca ili tijekom siječnja, nakon čega će se uređaj moći pustiti u funkciju.

Vodovod je ušao u vrlo važan, kompleksan i osjetljiv projekt sanacije srednjovjekovnog sustava kanalizacijske i oborinske odvodnje ispod Straduna. Dio je očišćen, no kada ćete nastaviti sa radovima? Obnova kanalizacijskog sustava povijesne jezgre još je jedan od prioriteta Vodovoda. Tako su do sada uspješno izvršeni istražni radovi za potrebe cjelovite sanacije kanala mješovite odvodnje na Stradunu, a sve sukladno izdanim uvjetima i prethodnom odobrenju Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.
Više pročitajte OVDJE!
Naslovnica Dubrovnik

Najčitanije

Najnovije