Županija Dubrovnik

UDRUGA SIGURNOST U PROMETU

PRIJEDLOG CJELOVITOG PROMETNOG RJEŠENJA OKO GRADA Možemo iskoristiti postojeće ceste i pojačati protočnost prometa

UDRUGA SIGURNOST U PROMETU

Udruga Sigurnost u prometu predstavila je jednu verziju cjelovitog prometnog rješenja oko povijesne jezgre koja je najčešće uzrok svih prometnih začepljenja u gradu, i nešto s čime se stanovnici Dubrovnika svakodnevno susreću, osobito u sezoni.

"Mi građani grada Dubrovnika kao i nemali broj njegovih posjetilaca svjedoci smo čestih zastoja u prometu na gradskim prometnicama nastalih uslijed smanjenje protočnosti odvijanja prometa, a što je najčešće tijekom turističke sezone i povećanjem broja vozila na prometnicama grada Dubrovnika.
Smanjena protočnost prometa se ponajviše ogleda na prometnicama neposredno oko same gradske jezgre i to na platou Pile, koje domino efektom uzrokuje probleme protočnosti vozila na raskrižju Ilina Glavica, Domu zdravlja, Ininoj pumpi ispod Duba i time dolazi do velikih zastoja u prometu.

Naime, prometne probleme oko Grada više ne možemo građevinski rješavati, što je izgrađeno izgrađeno je, međutim iz razloga neplanskog urbaniziranja grada i nadalje dok se izgrađuju razni stambeni objekti, nove zgrade, obiteljske kuće, marine, isto ne prati izgradnja cestovne infrastrukture (izgradnja novih prometnica, parkirališta te danas imamo ovo što imamo (u bocu 1 litre vode želimo uliti ne 2 nego 3 i više litara vode). Naša se gradska cestovna infrastruktura ne razvija.
Štoviše, u svemu tome smo izgubili i izlazimo s parcijalnim tehničkim rješenjima, malenim kratkotrajnim „gašenjima vatre“ ne znajući da će to kratkotrajno rješenje otvoriti problem na nekoj drugoj prometnici ili trajno spriječiti mogućnost za iznalaženje i primjenu pravog rješenja (kao „kružni tok“ oko Atlanta i robne kuće Minčeta). Isto tako moramo biti svjesni da povratka nema, nove prometnice ne možemo graditi jer jednostavno, nužno potrebnih slobodnih površina za njihovu izgradnju nema. Neplanskom urbanizacijom smo dovedeni pred gotov čin te preostaje jedino rušiti postojeće (stambene ili poslovne) objekte, a što ne dolazi u obzir i nije opcija ili u budućnosti početi razmišljati o prometu ispod zemlje, ako ne za promet vozila onda barem za pješake.

Ali, ono što nam preostaje je, da u cilju cjelovitog prometnog rješenja odvijanja prometa oko stare gradske jezgre, pri čemu se poboljšava protočnosti vozila i sigurno odvijanje prometa, postojeću cestovnu infrastrukturu ovakvu kakvu imamo iskoristimo najbolje što možemo.
U tom promišljanju, možete li zamisliti plato Pile, bez ili reduciranim brojem pješačkih prijelaza, bez taxi stajališta, odvijanjem prometa u više kolnih traka bez privilegija, bez nepotrebnih lijevih skretača, bez „rampi“ na posebno uređenim prometnim površinama koje također stvaraju gužvu…..možete li zamisliti jedan prirodni slijed prometa, a da pritom nema velikih ulaganja, već da isključivo iskoristimo ove postojeće prometnice uz korekcije i nadopune njihove vertikalne, horizontalne i svjetlosne signalizacije.


U nastavku je prikazano idejno rješenje prometnih tokova, jednog promišljanja, i iznalaženja cjelovitog prometnog rješenja oko stare gradske jezgre koje uključuje plato Pile, križanje Dom zdravlja, raskrižje Ilina glavica, Vodovod kao i promet oko predjela Ploče kojim bi se riješili zastoji u prometu nastali zbog povećanog broja vozila na gradskim prometnicama, ali i „prometa“ pješaka koji ima znatan utjecaj na odvijanje prometa što je posebno vidljivo na pješačkim prijelazima na Pilama.

Promet Ulicom branitelja se odvija u dvije prometne trake, sjevernom i južnom prometnom trakom u jednom smjeru, od Boninova u smjeru Pila, pritom se može nesmetano prestrojavati iz jedne u drugu prometnu traku. Ukoliko hoćete skrenuti na parking-park Gradac, nesmetano se isključite desno (dosada ste morali čekati sa lijevim skretačem iz smjera Pila), hoćete li se uključiti ponovno na kolnik Ulice branitelja Dubrovnika, opet nesmetano desno uključenje bez zastoja u smjeru Pila.
ukoliko se vozite sjevernom prometnom trakom i želite u hotel Hilton Imperial, isključite se nesmetano lijevo, a poslije se uključite lijevo u smjeru Pila bez zastoja.
od vile Dubravka (prilaza hotela Hilton) do platoa Pile-Brsalje južna prometna traka koristiti će vozila javnog gradskog i turističkog prijevoza i taxi promet
za potrebe JGP na platou Pile osigurati će se dva mjesta za zaustavljanje autobusa i to na mjestu kako je to bilo i do sada,
za turističke autobuse i slični prijevoz predviđena je mogućnost isključivo zaustavljanja na 4 (četiri) mjesta koji se radi „naplate“ moraju formirati kao bus peroni.
Vozila turističkog prijevoza izlaze sa platoa Pile na način da sa samo na jednom mjestu uključuju u promet u traku koja je samo za smjer „iza Grada“ - Ploče
sjeverna prometna traka prolaskom preko Pila služi za nesmetan promet svih vozila nadalje u smjeru „iza Grada“ i Ploča

sva do sada rezervirana taxi stajališta na platou Pile se ukidaju, za istu svrhu (ukrcaj i iskrcaj korisnika-gosta) će se koristiti nova mjesta ispred vile Dubravka i dosadašnja lokacija taxi stajališta ispod Minčete (ista su na prihvatljivoj udaljenosti cca 100-200m1od ulaza u Grad.
Za zaustavljanje i samo iskrcaj korisnika taxi usluga predviđeno je jedno ili dva mjesta ispred kioska Tiska.

površina uz sjevernu traku, bivše polazište autobusnih linija JGP 4 i 6, može se iskoristiti samo i isključivo za zaustavljanje vozila za potrebe građana, zaustavljanja i parkiranje VIP gosta Grada Dubrovnika i hitne službe

Shodno da grad uređuje i upravlja pješačkim prometnom, sva pješačka komunikacija i promet usmjeriti će se prema jednom pješačkom prijelazu i to sadašnjem Uz ulicu u Pilama.
S obzirom da je omogućen nesmetan iskrcaj putnika JGP i turističkog prijevoza zaustavljanjem vozila neposredno uz nogostup na Brsaljama, promet istih je nadalje jednosmjeran u smjeru Ploča te se ukida polazna stanica JGP za linije 4 i 6, time prestaje i potreba za pješačkim prijelazom na vratima od Grada. Isti se ukida.

Promet Iza grada-Frana Supila-Petra Krešimira IV-Zagrebačka se odvija se jednosmjerno prometnom trakom, iz smjera Pile-Brsalje-Ulicom Iza Grada prema Pločama. Dosadašnji smjer prometa ulicama Frana Supila i Petra Krešimira, a time i smjer kretanja Zagrebačkom ulicom se mijenja.
na spoju ulica Iza Grada i Zagrebačke može se birati dali ići lijevo (smjer prema vatrogascima-Ilina glavica) ili pravo ulicom Frana Supila smjer Ploče i Zlatni Potok
ulazak i izlazak na parkiralište Tabor je u smjeru kretanja i bilo bi nesmetano desno isključenje-uključenje, što danas nije slučaj jer se radi o lijevom skretanju sa nepovoljnih građevinskih elemenata
novi smjer kretanja vozila omogućava također i nesmetano desno isključenje vozila prema u Ulicu Vlaha Bukovca-SV Jakov, kao i njihovo nesmetano desno uključenje u promet
promet prema naselju Zlatni Potok i Hotelu Belvedere i nadalje se zadržava kao dvosmjeran, uz promjenu smjerova
iz ulice Petra Krešimira, na „vatrogascima“, promet se nadalje može nastaviti pravo Zagrebačkom ulicom u smjeru Iline Glavice ili lijevo prometnom trakom vratiti se Ulicom Frana Supila u smjeru Ploča

zbog novog smjera prometa Ulicom Petra Krešimira kretanje Ulicom Druge Dalmatinske brigade u smjeru Vidikovac Orsula, do konačnog rješenja, bilo bi dozvoljeno prometovati samo osobnim i kombi vozilima uz uvjet da se na spoju navedenih vozilima omogući polukružno okretanje zabranom parkiranje vozila u pojasu spoja.
promet Zagrebačkom ulicom je jednosmjeran u smjeru „vatrogasci“-Ilijina Glavica

Promet križanje Ilina Glavica-Dom zdravlja koji je glavni ulaz u grad Dubrovnik zadržava se skoro u svemu. Promjena u odnosu na postojeće stanje je da se mijenja smjer prilaza vozila iz Zagrebačke ulice prilaz i odvajanja za i iz ulice A. Hebrang se ne mijenjaju, zadržavaju se svi dosadašnji prometni elementi. Nakon ulaska vozila u grad, tj. prolaska spoja sa Splitskim putem vozilima se nadalje prije Inine pumpe ispod Duba omogućava odabira smjera kretanja i to odvojeno, desno za smjer Lapad i Gruž prema Vukovarskoj ulici i lijevo, ulicom Put od Republike, smjer za Grad.

Promet križanje Splitski Put-Ul. V.Nazora - u ovo križanje iz smjera Doma zdravlja Ulice P. Čingrije vozila dolaze jednosmjerno u dvije prometne trake. Neposredno do križanja omogućiti će se odabir smjera kretanja vozila i to udesno u dvije trake vozila se nesmetano mogu nastaviti kretati prema I. Glavici, a skretanjem u lijevo vozila se mogu uključiti u promet u Ulicu V. Nazora te prema potrebi prije Inine pumpe odabrati smjer kretanja prema Lapadu i Gružu ili Gradu.
Iz ulice V. Nazor vozila se mogu nastaviti kretati lijevim odvajanjem u smjeru Ulice A. Hebrang, kretanjem srednjom prometnom trakom pravo prema izlazima iz Grada Dubrovnik te desnom trakom i odvajanjem prema javnoj garaži i Volantinoj ulici. Zagrebačka ulica od ulaza u javnu garažu do spoja sa Ulicom V. Nazora predviđena je kao dvosmjerna.

Promet križanjem Dom zdravlja odvija se većim dijelom prometom vozila iz Ulice dr. A. Starčevića i iz Ul. P. Čingrije.
iz Ulice dr. A. Satrčevića zadržava se prometni pravci lijevog odvajanja i polukružnog skretanja u Ulicu Put Republike i time nastavak kretanja vozila u smjeru Vukovarkse ulice (Gruža).
zadržava se u srednjoj kolnoj traci dosadašnji smjer kretanja prema Pilama, tj. nadalje nastavak jednosmjernog kretanja Ulicom branitelja Dubrovnika, do sada je bio privilegiran za JGP i taxi, ista nadalje postaje južna prometna traka za kretanje vozila prema Pilama i slobodna za kretanje svim kategorijama vozila koja se usvoje. Iz ove prometne trake postoji mogućnost lijevog uključenja vozila za smjer kretanja Splitski put-I. Glavica.
desno skretanje i odvajanje za ulicu P. Čingrije se zadržava

vozila iz ulice P. Čingrije prema križanju Dom zdravlja dolaze sa dvije prometne trake i istima je dalje smjer kretanja Splitski put-I. Glavica pri čemu se omogućava iz jedne prometne trake desno skretanje vozila u Ulicu branitelja Dubrovnika (sadašnje skretanje linije 4. JGP-a) i kretanje prema Pilama.

Svi prometni tokovi prikazani na ovom rješenju se mogu u naravi i realizirati uz relativno male izdatke na i pri izmjeni postojećih elemenata horizontalne, vertikalne i svjetlosne signalizacije gradskih prometnica, međutim to i nije neki problem, već je to „volja“ da se iznađe i prihvati odgovarajuće tehničko rješenje, te je time proteklo vrijeme za naše dugogodišnje „promišljanje“ i iznalaženje cjelovitog prometnog rješenja Grada Dubrovnika naš najveći izdatak.
 

Naslovnica Dubrovnik

Najčitanije

Najnovije

Stiže jugo i obilnija kiša

Stiže jugo i obilnija kiša
U utorak veći dio Hrvatske očekuje većinom relativno hladno i vjetrovito vrijeme, uz snijeg, a na Jadranu i kišu...
Stiže jugo i obilnija kiša