Županija Dubrovnik

I ČISTAČICA U GRADONAČELNIKOVOM UREDU MORA POLOŽITI ISPIT OPĆEG ZNANJA

NABROJI TRI ZNAMENITA DUBROVČANINA: Gundulić, Držić i Ronaldo!

I ČISTAČICA U GRADONAČELNIKOVOM UREDU MORA POLOŽITI ISPIT OPĆEG ZNANJA

Gradonačelnikov ured raspisao je javni natječaj za dva radna mjesta čistača, tj. čistačica. Osnovna plaća je 4.656 kuna, koja se uvećava 0,5 posto za svaku godinu staža. Grad nudi posao na neodređeno vrijeme, ali postoje i uvjeti. Tu postaje zanimljivo.

Najprije, čistačica mora imati nižu stručnu spremu ili osnovnu školu i najmanje godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Mora priložiti uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se protiv nje ne vodi kazneni postupak. Donedavno si mogao biti gradonačelnik a pravomoćno osuđen.

Nadalje, kandidati koji zadovolje formalne uvjete natječaja moraju na provjeru znanja i sposobnosti. Naime, po zakonu moraju polagati pismeni test iz općeg znanja!

Ronaldo, znameniti Dubrovčanin

- Velika je razlika između službenika i namještenika u lokalnoj samoupravi. Namještenici su osobe koje obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove i ne moraju polagati državni stručni ispit, ali pri zapošljavanju moraju pisati test iz općeg znanja – pojašnjava Igor Deranja, sindikalni povjerenik u Gradu Dubrovniku.

Upravo je Deranja, pravnik po struci, godinama pisao pitanja iz općeg znanja za sudionike različitih javnih natječaja za zapošljavanje službenika i namještenika u gradskoj upravi. Kada se zapošljavalo u odjel za financije, dio pitanja se odnosio na zakone o porezu ili financiranju jedinica lokalne i područne samouprave. Kad se zapošljavalo u ured gradonačelnika, pitalo se o Statutu. Koja su to pitanja na koja treba znati odgovoriti čistač, tj. čistačica s osnovnom školom prije nego uđe u zgradu Pred Dvorom?

- Pitanja nisu određena nekim propisom. Dok sam ja to radio, a mislim da se i danas radi po toj istoj, mojoj špranci, sjeo bih i napisao deset pitanja, pet lakih. To su pitanja kao, koji je glavni grad Hrvatske, pitanja o grbu, zastavi… Nevjerojatno je kakve smo odgovore znali pročitati na banalna pitanja. Na primjer, trebalo je nabrojiti nazive pet ulica u Gradu, tri crtice o povijesti Dubrovnika i tri znamenita Dubrovčana. Netko je odgovorio Ronaldo! Ma, neugodno je o tome uopće govoriti – kaže Deranja.

V.d. čistačica

Kandidati koji polože pismeni ispit i dobiju ugovor, još se moraju dokazati, pa će odabrani najprije tri mjeseca morati na probni rad.
Člankom 116. stavkom 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, propisano je da se postupak testiranja kandidata za prijam na radno mjesto namještenika za koje je kao stručno znanje utvrđena niža stručna sprema ili osnovna škola provodi putem pisanog testa iz općeg znanja, pojašnjavaju iz Ministarstva uprave. Međutim, sadržaj  testa iz općeg znanja nije propisan zakonom. Stoga natječajne komisije u svakom konkretnom slučaju određuju sadržaj pisanog testa iz općeg znanja. "Ministarstvo uprave ne raspolaže primjercima pisanog testa iz općeg znanja budući da tijela državne uprave ne provode testiranje kandidata koji su se prijavili na oglas za radno mjesto namještenika, s obzirom da isto nije predviđeno Zakonom o državnim službenicima", njihovo je objašnjenje.

Čudni su ti hrvatski zakoni koji propisuju da čistačica mora položiti ispit opće kulture da bi fregala podove u gradskoj upravi. Neki tamo službenik u županijskoj upravi godinama je bio v.d. pročelnika a da nije uspio položiti pismeni dio ispita odgovarajući za taj posao. Jedini teret koji je nosio prefiks je v.d., a plaća je bila pročelnička. Čistačica nije službenica ni dužnosnica, pa ne može biti vršiteljica dužnosti čišćenja.

Naslovnica Dubrovnik

Najčitanije

Najnovije

Dio Šumeta danas bez vode

Dio Šumeta danas bez vode
Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži 24. siječnja bez vode će biti zapadni dio sela Šumet u vremenu od 9.00 do 13....
Dio Šumeta danas bez vode