Županija Dubrovnik

ĐURO DERANJA REAGIRA NA PROZIVKE SA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

U Libertasu je putnički prijevoz besprijekoran, a tehnologije ukorak s vremenom

ĐURO DERANJA REAGIRA NA PROZIVKE SA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Poslovnu 2016. godine Libertas - Dubrovnik d.o.o. završio je sa dobitkom u iznosu od 1.253.337,89 kune.
Ostvaren je porast; broja prevezenih putnika za 4,6 posto, prijeđenih kilometara za 4,74 posto, ukupnog prihoda za 4,38 posto, a prihodi od prodaje veći su za 9,05 posto u odnosu na 2015. godinu.
Prihodi od subvencija manji su za 6,2 posto (subvencija Grada Dubrovnika manja je u 2016. godini u odnosu na prethodnu poslovnu godinu za iznos od 1.493.122,00 kuna).

Odljev novca

Tijekom 2016. godine registrali smo dvadest novih sezonskih linija u županijskom i jednu liniju u međunarodnom prometu te povećali broj polazaka na gradskom području što je sve skupa rezultiralo povećanjem broja kilometara, putnika i prihoda. Dakle, na osnovu svih relevantnih fizičkih i financijskih pokazatelja može se zaključiti da je poslovna 2016. godina bila uspješna.
Razlog stanja minusa na žiro – računu u prvoj polovici 2017. godine je zbog slijedećeg;
Sezonskog karaktera poslovanja, zbog kojeg u prvom dijelu godine ostvarujemo znatno manje prihode,
Odlukom o privremenom financiranju za 2017. godinu Grada Dubrovnika nisu osigurane dostantne subvencije (subvencijom se nadoknadi neostvareni dio prihoda od besplatnog prijevoza umirovljenika, invalida, nekomercijalnih cijena karata i nerentabilnih linija),
Dodatnog odljeva novca za uređenje i preseljenje u Komolac.
Slijedom navedenog bilo je potrebno s bankama ugovoriti dozvoljeno prekoračenje po transakcijskim računima, a sve kako bi mogli izvršiti obveze prema zaposlenicima, dobavljačima, državnim institucijama, bankama… i osigurati uredno funkcioniranje javnog putničkog prijevoza. Povećanim prihodom tijekom turističke sezone i naplatom subvencije od Grada Dubrovnika u visini prethodne godine Libertas će ostvariti pozitivan financijski rezulata i u 2017. godini.
Vezano za mogućnost korištenja dugoročnih kredita napominjem, da se trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinice lokalne samouprave sukladno Zakona o proračunu i podzakonskim aktima mogu dugoročno zadužiti samo uz suglasnost većinskog vlasnika odnosno suosnivača (Gradskog vijeća).
Libertas se suočio sa brojnim problemima kod pripreme prostora u Komolcu; neriješenim imovinsko pravnim odnosima, plaćanja zakupnina GP-u Dubrovnik u stečaju pa Pemo Centru d.o.o., legalizacija bespravno izgrađenih objekata i do privođenja svrsi i dovođenja u funkciju u potpunosti neupotrebljivih zgrada.
U srpnju prošle godine rješeni su imovinsko pravni odnosi, a odmah u kolovozu počeli smo sa radovima preuređenja i rekonstrukcije. Uređeno je oko 2.500 četvornih metara hala i radioničkih prostora, oko 550 četvornih metara uredskih prostora, stanica za tehnički pregled vozila, nova automatska praona sa recikliranjem i demineralizacijom vode, parkiralište za autobuse, crpka za gorivo kapaciteta 40.000 litara i dr. Preselili smo krajem travnja 2017. godine sa svim službama Društva, predali “Remizu” i parkirališni prostor na lokaciji ex tvornice ulja “Radeljević” vlasnicima te se oslobodili plaćanja velikog iznosa najma.
Želim istaknuti da je uz sav obujam i složenost poslova preseljenja javni putnički prijevoz funkcionirao besprijekorno zahvaljujući dodatnim naporima zaposlenika.

Hvala na suradnji

Istaknuo bih da je Libertas – Dubrovnik d.o.o., uz sve financijske i ostale poteškoće koje su pratile poslovanje u proteklom razdoblju, ulagao u nove tehnologije i možemo slobodno reći da je danas u tehnološkom smislu “ukorak s vremenom” pa tako imamo;
Učinkovit sustav naplate (visok postotak naplate karata cca 98 posto),
Kvalitetnu evidencija prihoda (po satu, danu…, stanici, liniji, vrsti karte, unutar granica jedinica lokalne samouprave…) i rashoda, a što je i kvalitetna osnova za izračunavanje cijene koštanja usluge,
Praćenje vozila u realnom vremenu,
Najavu dolaska vozila na stanicama,
Mogućnost komunikacije s vozačem,
Praćenje rada putničkih displeja,
Dostupnost svih informacija o javnom prijevozu putem interneta i raznih aplikacija (vozni redovi, gradski i prigradski, mreže linija, podatak o nailasku autobusa na svim stanicama u gradskom prometu…),
Vozilo za invalide,
Internet prodaju karata na autobusnom kolodvoru za sve linije u domaćem i međunarodnom prometu,
Izdavanje svih vrsta karata putem online obrasca.
U proteklom razdoblju povećan je obujam usluge i broj polazaka u gradskom prometu te su uvedene nove linije; Pile - Lozica, Pile - Brsečene, 2a Pile – Glavica Babin kuk, 3a Pile – Nuncijata. Povećan je i broj vozila na liniji 3, uvedene su ekspres linije Pile - Mokošica i Pile - Babin kuk i vozilo za invalide. U županijskom prometu uvedeno je dvadeset novh sezonskih linija za Župu dubrovačku, Cavtat i međunarodna linija Kotor – Dubrovnik. U razdoblju od 2011. godine smanjene su subvencije Grada oko 12 milijuna kuna godišnje, a znatno je povećan obim, kvalitet usluge i povećana su socijalna prava korisnika.
U proteklom razdoblju mog mandata: povećan je fizički obujam i kvalitet usluge u javnom putničkom prijevozu, povećan je prihod od prodaje, uvedene su nove tehnologije, povećana su socijalna prava korisnika, preseljeno je Društvo u novouređeni prostor u Komolcu, a smanjeno je izdvajanje Grada Dubrovnika (subvecija).
Ovim putem želim se zahvaliti svima koji su zajedno sa mnom svojim odgovornim i predanim radom pridonijeli uspješnom poslovanju Društva u proteklom razdoblju.
P.S.
U svezi navoda o iznošenju dokumentacije želim naglasiti da je riječ o privatnoj dokumentaciji.

Đuro Deranja dipl.ing.

 

Naslovnica Dubrovnik

Najčitanije

Najnovije

Tradicionalna Festa od kamenica na Stradunu

Tradicionalna Festa od kamenica na Stradunu
U organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika, u subotu, 24. ožujka ispred crkve sv.Vlaha s početkom u 11...
Tradicionalna Festa od kamenica na Stradunu

Svi smo mi različiti, ali jednako vrijedni

Svi smo mi različiti, ali jednako vrijedni
Djeca Dječjeg vrtića Župa dubrovačka uključila su se u obilježavanje Svjetskog dana osoba s Down sindromom te su...
Svi smo mi različiti, ali jednako vrijedni