Županija Dubrovnik

JAVNA TRIBINA: ČIJI JE TROŠAK INFRASTRUKTURE NA SRĐU

Grad će od golfa na Srđu dobiti više novca iz komunalnog doprinosa nego što košta izgradnja komunalne infrastrukture

JAVNA TRIBINA: ČIJI JE TROŠAK INFRASTRUKTURE NA SRĐU

Javnu tribinu o tome čiji je trošak infrastrukture na Srđu i burnu raspravu u dvorani Ivana Pavla Drugog u samostanu sv.Klare obilježile su emotivne rasprave moderatora tribine, pravnika Enesa Čerimagića te uvodničara dr.sc. Frane Staničića s zagrebačkog Pravnog fakulteta; bivšeg predsjednika Transparency International Hrvatska Zorislava Antuna Petrovića; gradskog vijećnika NL "Srđ je Grad", povjesničara Nikše Selmanija i prokurista "Razvoj golfa", odvjetnika Ivana Kusalića.
 
Upoznavajući nazočne s Pravnom analizom obaveza financiranja troškova izgradnje infrastrukture športsko- rekreacijskog centra s golf igralištem Srđ i turističkih naselja Bosanka sjever i Bosanka jug, Staničić je analizom pravnih propisa odgovorio tko plaća izgradnju objekata iz lokacijske dozvole od 12. listopada 2015.:- Financiranje gradnje vodnogospodarskih građevina obveza je Vodovoda Dubrovnik kao isporučitelja a sufinancira se iz naknada za korištenje voda i zaštitu voda. Troškove elektroničke komunikacijske mreže i objekata za njeno korištenje dijele investitor i operater a elektrodistributer HEP odgovara za razvoj mreže. Trafo- stanica Srđ je izgrađena lani a nužna su i nova ulaganja. Sustav javne rasvjete na području UPU-a financirat će Grad a gradske nerazvrstane ceste javno su dobro u vlasništvu lokalne samouprave i financira se iz gradskog proračuna. Moguće je, uz sklapanje ugovora da nerazvrstane ceste plaća investitor ali mu se taj trošak priznaje u iznos komunalnog doprinosa- naglasio je Staničić rekavši da je investitor Grad Dubrovnik a građevinska je dozvola postala izvršna 19. siječnja 2016. te investitor ima obvezu plaćanja doprinoosa od tada.
 
Replicirao je vijećnik Nikša Selmani rekavši da studije ne predviđaju prijeboj potraživanja i ustvrdio da će godišnje biti 460 tona otpada, 168 ‘kubika’ biološkog i 23 kubika otpada iz pročistača:- Ugovor o koncesiji za Imperijal od 25. ožujka 2009. odnosi se na ugostiteljske ili hotelske djelatnosti i sam po sebi se raskida a ugovorne stranke oslobađaju svih ugovornih obveza ako UPU ne predvidi obavljanje ugostiteljske ili hotelske djelatnosti. UPU športsko- rekreacijskog centra s golf igralištem i turističkim naseljem Bosanka- sjever i Bosanka- jug za Fort Imperijal i Strinčjera, predviđa obnovu i dobivanje nove, pretežno kulturne namjene. UPU ne predviđa djelatnosti za koje je koncesionar dobio koncesiju pa se Ugovor smatra sporazumno raskinutim s danom donošenja UPU-a. GV Dubrovnika duže od godine odbija izvijestiti Razvoj Golf da su stečeni uvjeti za raskid, čemu je razlog pogodovanje investitoru jer koncesija predviđa da Grad mora svojim novcem izgraditi pristupnu cestu vrijednu 50 milijuna kuna- rekao je Selmani i dodao da je investitor bez znanja GV pokušao prevariti gradsku upravu i u Zagrebu dobiti lokacijsku dozvolu za obnovu Imperijala a Muzej domovinskog rata su bez suglasnosti davatelja koncesije predvidjeli u Zapadnom bastionu čiji dio nije u vlasništvu grada:- Investitori su htjeli uz pristanak branitelja na smještaj muzeja u bastionu pritisnuti Grad da preuzme repetitor na sebe jer se bastion bez izmještanja repetitora ne može urediti- rekao je Selmani podsjetivši da je Misija UNESCO-a i ICOMOS-a zatražila da se ne dopusti gradnja unutar pojasa od najmnanje 50 m od ruba platoa.

Prokurist tvrtke Razvoj Golf Ivan Kusalić u ovoj je raspravi naglasio da je investitor spreman financirati izgradnju javne komunalne infrastrukture na Srđu, što je inače obveza lokalne zajednice, ali pod uvjetom da se iznos tog ulaganja prebije s njihovom obvezom iz komunalnog doprinosa. Naglasio je da Zakon o prostornom uređenju dopušta mogućnost da investitor u komunalnu infrastrukturu bude i privatni investitor, te da u tome postoji bogata praksa u Hrvatskoj. Inače, ukupan trošak infrastrukture ovog projekta na Srđu iznosi 500 milijuna kuna, od čega se dio odnosi na javnu, a dio na privatnu infrastrukturu. Kad je o javnoj komunalnoj strukturi riječ, Kusalić kaže:
-Formalno, investitor u komunalnu infrastrukturu je Grad Dubrovnik, ali zakon dopušta da se sklopi ugovor koji privatnom investitoru omogućava da bude nositelj njene izgradnje. Financijski modeli investitora pokazuju da je iznos komunalnog doprinosa koji bi se trebao uplatiti prema sadašnjim odlukama Grada Dubrovnika vezanim uz planirani projekt negdje oko 200 milijuna kuna. Pritom želim naglasiti da Dubrovnik ima najveći iznos komunalnog doprinosa u Hrvatskoj kad su u pitanju golf igrališta.  

Trošak javne infrastrukture obuhvaćen lokacijskom dozvolom, plus trošak pristupne ceste D1– Bosanka iznosi oko 160 milijuna kuna, dok je trošak izgradnje vodnih građevina još 20-tak milijuna kuna. Načelni stav investitora jest da je spreman financirati izgradnju javne infrastrukture pod uvjetom da se taj iznos ulaganja prebije sa komunalnim doprinosom. Investitor nije spreman platiti trošak javne infrastrukture i komunalnog doprinosa.
Investitor prihvaća činjenicu da iznos komunalnog doprinosa bude veći od troška javne infrastrukture i spreman je pristati na činjenicu da se iznos od 20 do 30 posto tog iznosa uloži u ostale infrastrukturne javne projekte Grada Dubrovnika, po mogućnosti u neposrednoj blizini platoa Srđa, s obzirom da je plato Srđa obuhvaćen razvojnim projektima Grada Dubrovnika kao što su ozelenjavanje padina Srđa, put Nuncijata– Srđ, obnova starog dubrovačkog vodovoda i slično.
Nakon Kusalića govorio je pročelnik gradskog Odjela za komunalne djelatnosti Marko Miljanić koji je naglasio da će Grad Dubrovnik uplaćeni komunalni doprinos uložiti u komunalnu infrastrukturu, ali tek nakon što investitor stvarno i izvrši uplatu komunalnog doprinosa:

-Komunalni odjel je okvirno izračunao iznos komunalnog doprinosa koji bi se trebao uplatiti iz ovog projekta, a riječ je o 202 milijuna kuna. Činjenica jest da postoji obveza grada za izgradnju komunalne infrastrukture od 150 milijuna kuna. Dakle, ova komunalna infrastruktura može se financirati iz komunalnog doprinosa, a višak sredstava će se investirati u ostalu komunalnu infrastrukturu Grada Dubrovnika. Grad Dubrovnik je rekao da će se komunalni doprinos po izvršnosti građevinskih dozvola, a njih je jako puno, uložiti u komunalnu infrastrukturu, ali– tek po uplati doprinosa.  
Moderator je pitao prokuristu tvrtke Razvoj golf i o navodno tajnom sastanku održanom 7. prosinca u Zagrebu između investitora i direktora Vodovoda. Na tom sastanku je prema tvrdnjama moderatora, dogovarano kako će se zaobići ograničenje koje dubrovačkom gradonačelniku ne dopušta da bez odobrenja Gradskog vijeća raspolaže iznosima većim od milijun kuna. Prokurist Razvoj golfa, Ivan Kusalić rekao je da ne može komentirati sastanak kojemu nije bio nazočan, ali zna da se nije radilo ni o kakvom tajnom sastanku:

-Poznato mi je da je 24. svibnja 2016. održan sastanak između predstavnika investitora, Grada dubrovnika i svih predstavnika klubova vijećnika, na kojem je sudjelovao i Nikša Selmani s nekoliko svojih kolega. Na sastanku je iznesena namjera investitora da sukladno zakonu i projektnoj dokumentaciji nastavi realizaciju projekta Golf park Dubrovnik i na kojem je od strane investitora izneseno nekoliko izazova koji očekuju i investitora i Grad Dubrovnik, uključujući i tvrtku Vodovod Dubrovnik. Zajednički zaključak je bio da će se napraviti prijedlog ugovora koji će se uputiti Gradu Dubrovniku, a kojeg će napraviti investitor. Ugovor posjeduju svi dubrovački vijećnici i ne vidim problem da se taj ugovor i objavi.

S obzirom da se radi o kompleksnoj materiji, nitko od nas nije siguran u ispravnost ponuđenih rješenja, pa želimo raspravljati o tome s predstavnicima Grada Dubrovnika, ali i s predstavnicima Vodovoda Dubrovnik koji su izravno zainteresirana strana u svemu ovome, pa je normalno da je slijedom toga održan ne jedan, nego desetak sastanaka između investitora i stručnih službi Grada Dubrovnika i Vodovoda Dubrovnik. Doista ne vidim ništa sporno da se jedan takav sastanak održao i u predvorju nekog hotela u Zagrebu. Osobno sam većinu sastanaka koji nisu održani u mom uredu ili uredima Grada, održao u nekom hotelu i u tome ne vidim ništa sporno. Da je netko želio održati tajni sastanak, sigurno ga ne bi održao na javnom mjestu.
Kusalić je na inzistiranje moderatora ponovio da je prijedlog ugovora dostupan svim gradskim vijećnicima i da uopće ne postoji mogućnost da on bude tajan, te da šira stručna rasprava doprinosi kvaliteti tog ugovora:- Jednom kad ugovor bude doveden do konačne verzije- naglasio je Kusalić- predat će ga DORH-u kako bi dobili njihov pravni stav o tom ugovoru. Kako bi potvrdio da su investitoru u ovom projektu sugovornici gradonačelnik, predsjednik Gradskog vijeća i gradski vijećnici, uključujući i one iz KLGB Srđ je Grad- rekao je Kusalić i ustvrdio da je u više navrata pokušao ostvariti komunikaciju i o ovim pitanjima raspraviti sa KLGB Srđ je Grad, ali su oni takve razgovore odbijali. Naglašava da nikad nije izbjegavao nikakvu javnu raspravu o ovom projektu, te da je investitor na temelju javne rasprave modificirao neke svoje odluke.  
Iako ima klauzulu tajnosti, u raspravi su mnogi tražili javnu objavu prijedloga Ugovora gradske uprave i Razvoj golfa.  
 
Zorislav Antun Petrović je naglasio kako je nužno inzistirati na punoj dostupnosti svih podataka:-Iskreno se nadam da će gradska vlast učiniti dostupnim sve dokumente. Intelektualno vlasništvo štiti od kopiranja ali se ne skrivase- rekao je bivši čelnik Transparencya.

Vijećnik Srđevaca Ljubo Nikolić podsjetio je Kusalića da mu je dostavio sve tražene podatke ali da “on Srđevcima nije prijedlog ugovora” do kojeg su, ipak, došli posredno:- Odazvali smo se na sve sastanke ali želimo razgovarati javno i uz zapisnik a ne tajno, u predvorju hotela- da bi Đuro Capor ustvrdio da Grad nikada neće vidjeti komunalnu naknadu od Bosanke i Srđa i da će građani izgraditi svu komunalnu infrastrukturu jer je, prema tumačenju zakona, investitor gradska uprava:- Razvoj golf je još 2013. to znao kao i da će im se vratiti sve što ulože kao predujmljena sredstva. Mate Brnin je ukazao na (ne)poštovanje četvcrte dimenzije ugovora, odnosno vremena, a potom je Kusalić na upit Tomislava Margaretića odgovorio kako je predviđena gradnja novog vodoopskrbnog cjevovoda i to sjevernom stranom Srđa sve do platoa budućeg Sportsko- rekreacijskog centra s golf igralištem s 18 i 9 rupa.

Naslovnica Dubrovnik

Najčitanije

Najnovije