Vijesti Turizam i gospodarstvo

Inicijativa Srđ je naš pita:

Lučino razdolje - Zna li Župan Dobroslavić što je Studija izvodljivosti?

Inicijativa Srđ je naš pita:
U više navrata u protekle dvije godine Župan Dobroslavić se pohvalio kako je izrađena ili dovršena Studija izvodljivosti za centar gospodarenja otpadom Lučino razdolje. Također su u Županiji u nekoliko navrata odbili zahtjev građana i medija da im se omogući uvid u Studiju izvodljivosti pritom se pozivajući na članak 23. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama citirajući pritom dio članka u kojem stoji kako će „tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev za pristup informaciji ukoliko ono nema informaciju ili nema saznanja gdje se ona nalazi.“
Na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode i danas se može naći objava kako je 15.02.2017. godine održan sastanak župana Dobroslavića i tadašnjeg ministra zaštite prirode i okoliša Dobrovića. Navodi se da su „Župan i njegovi suradnici ministra upoznali sa statusom projekta. Istaknuli su kako je lokacija centra ucrtana u prostorni plan, izrađene su Studija utjecaja na okoliš, Studija izvodljivosti i Idejni projekt.“ Mjesec dana kasnije, 15. ožujka 2017. godine, Župan se pohvalio s podacima o cijeni zbrinjavanja otpada iz Studije izvodljivosti: „ cijena će biti 87 eura po toni otpada“.
Izvor: https://www.mzoip.hr/hr/ministarstvo/vijesti/ministar-dobrovic-i-zupan-dobroslavic-o-cgo-u-lucino-razdolje.html
Župan Dobroslavić je 1. ožujka 2019. održao konferenciju za medije gdje je ponovno izjavio da je „ donesena Studija izvodljivosti za Lučino razdolje koja čeka ocjenu JASPERS-a“.
4. travnja izdana je i Lokacijska dozvola za projekt centra gospodarenja otpadom Lučino razdolje. Je li moguće da su započeli radovi na izgradnji pristupne ceste, postupci izvlaštenja i da je zatražena i dobivena Lokacijska dozvola za Lučino razdolje, sve to bez Studije izvodljivosti?
Izgleda da je to moguće je jučer županova PR služba poslala medijima priopćenje prethodno odbivši moj zahtjev za pristup informaciji, gdje stoji: „Studija izvedivosti za projekt Centra za gospodarenje otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji nije završena, i na nju nemamo autorska prava. Autorska prava imat će Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. kad se izvrši uredna primopredaja (kad Studija bude završena, usuglašena s Jaspersom te plaćena izrađivaču), što očekujemo krajem svibnja 2019. i tad će javnost s njom biti upoznata.“
Dio priopćenja župana Dobroslavića gdje se tvrdi da ne razumijem i brkam što Studija utjecaja na okoliš jest nemam potrebu odgovarati. Pitao bih samo Župana zna li on što je Studija izvodljivosti?, navodi ispred inicijative Đuro Capor.
loading...
Naslovnica Turizam i gospodarstvo

Najčitanije

Odustali pred ciljem, ali ne žale

Odustali pred ciljem, ali ne žale
Ova grupa mladih turista stigla je sa sjevera Europe, iz Poljske. To su autostoperi kojima je cilj što brži dola...
Odustali pred ciljem, ali ne žale

Prodani Dubrovački vrtovi sunca!

Prodani Dubrovački vrtovi sunca!
Dubrovački vrtovi sunca u Orašcu imaju novog vlasnika, kinesku korporaciju HNA Tourism group. Potkraj rujna fina...
Prodani Dubrovački vrtovi sunca!

Najnovije