Vijesti Hrvatska i svijet

DUBROVAČKI TRAMES PROZVAN ZA USPORAVANJE INVESTICIJA

Marko Balija: Borimo se protiv diskriminacijskih uvjeta u natječajima

DUBROVAČKI TRAMES PROZVAN ZA USPORAVANJE INVESTICIJA
Vijest da je dubrovačka tvrtka Trames početkom prošlog tjedna uložila dvije žalbe pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) na javne natječaje velikih investicija Hrvatske elektroprivrede i HŽ Infrastrukture ne bi zasluživala veću pozornost da se ista tvrtka na iste natječaje pred istim tijelom nije žalila već dva puta i bila odbijena zbog nepravodobnih i neurednih žalbi, donosi Novac.hr

Drugim riječima, DKOM nije ni razmatrao prethodne žalbe Tramesa jer su podnesene izvan roka i nisu uplaćene potrebne naknade za rad Komisije na njima, ali su pripadajući natječaji HEP-a i HŽ Infrastrukture zbog žalbi Tramesa ipak usporeni. Kada se tome doda da Trames nije dao ponude na tim natječajima te da se žali na njih žali u pripremnoj fazi, postavlja se pitanje što dubrovačka tvrtka na ovaj način želi postići?

Direktor Tramesa Marko Balija potrebu višekratnih podnošenja žalbi DKOM-u na pripremnu fazu natječaja HŽ Infrastrukture i HEP-a obrazložio nam je zaštitom interesa njegove tvrtke protiv, kako kaže, diskriminacijskih uvjeta u natječajima. Trames bi, kaže Balija, dao ponude na spornim natječajima, ali ne pod odredbama koje su naručitelji potpisali.

- Postoje javni naručitelji koji spadaju u takozvane „zatvorene sustave“ kod kojih je jako teško dobiti ugovor, putem javnog nadmetanje kroz fer tržišnu utakmicu, gospodarskim subjektima koji žele ostvariti svoje pravne i poslovne interese. Jedan od primjera zatvorenih sustava javnih naručitelja su društva HŽ-Infrastruktura d.o.o. i Hrvatska elektroprivreda d.d.. Instrument kojim se kompetentni ponuditelji štite od diskriminacijskih uvjeta koje je propisao naručitelj je i iskazivanje žalbe u postupku javne nabave - poručio nam je direktor Tramesa, dodajući da su HEP i HŽ Infrastruktura unatoč žalbama Tramesa na dokumentaciju o nabavi nastavili sa postupkom javne nabave, što je, upozorava Balija, protuzakonito.

U svakom slučaju, da žalbe Tramesa pričinjavaju poprilične teškoće naručiteljima potvrđeno nam je u HŽ Infrastrukturi.
- Nažalost, nerijetko gospodarski subjekti u fazi nadmetanja do predaje ponuda zlorabe institut žalbe na dokumentaciju o nadmetanju kako bi zaustavili postupak i najvjerojatnije produljili rok za dostavu ponuda, ili iz nekih drugih razloga, te podnose neosnovane, neuredne i nepravodobne žalbe koje budu odbačene od strane Državne komisije - poručili su nam iz HŽ Infrastrukture na naš upit o žalbama Tramesa na natječaj tog javnog poduzeća za izradu studijske dokumentacije modernizacije dionice Knin - Split s poddionicama Oštarije - Knin - Split, Knin - Zadar i Perković - Šibenik.
Riječ je o javnom natječaju HŽ Infrastrukture vrijednom 14 milijuna i 505 tisuća sufinanciranom iz fondova Europske unije koji bi trebao pripremiti daljnje investicije HŽ-a u modernizaciju pruge Knin - Split. Za taj željeznički pravac, odnosno za izradu pripadajuće studijske dokumentacije, HŽ Infrastruktura ima još jedan natječaj u tijeku, za poddionice Oštarije - Knin i Oštarije - Knin - Split, vrijedan 14 milijuna i 318 tisuća kuna, također s novcem iz fondova EU. I na taj natječaj Trames se, ovaj put kao Trames-Consultants, dva puta žalio. Oba puta neuspješno jer su podnijeli žalbe izvan roka i bez uplate potrebne naknade.
Razlika između dva natječaja HŽ Infrastrukture za modernizaciju pruge Knin - Split po pitanju Tramesova uplitanja tek je u tome što je Trames Consultants dao ponudu za izradu studijske dokumentacije za poddionice Oštarije - Knin i Oštarije - Knin - Split, dok u slučaju drugog natječaja to nije učinio. Sve u svemu, između 29. srpnja i 19. kolovoza ove godine, Trames i Trames Consultants žalili su se pet puta na natječaje HŽ Infrastrukture za pripremu modernizacije pruge Knin - Split, četiri puta su odbijeni, peta žalba još se razmatra.

- Svaka žalba uložena tijekom postupka nabave, bilo u fazi objave nadmetanja, bilo u fazi odabira ponuda, zaustavlja postupak do objave rješenja DKOM-a. Posljedično se probijaju i planirani rokovi predviđeni ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava od strane Europske komisije, što može rezultirati korigiranjem razdoblja implementacije ugovora, ili, u krajnjem slučaju, raskidom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od strane Europske komisije - upozoravaju u HŽ Infrastrukturi.
Kad su u pitanju žalbe Tramesa na HEP-ov natječaj za glavni projekt glavnih građevina HES Kosinj, dubrovačka tvrtka između 29. srpnja i 20. kolovoza podnijela je pred DKOM-om tri žalbe, dva puta je odbijena jer su žalbe podnesene izvan roka i bez potrebne uplate za rad komisije na njima, a treća je u razmatranju. Natječaj HEP-a vrijedan je 43 milijuna kuna, a hidroenergetski sustav Kosinj jedna je od najvećih investicija državne elektroprivrede, procijenjena na pola milijarde eura.
- Zbog izjavljivanja žalbi Tramesa, trajanje postupka javne nabave za izradu glavnog projekta glavnih građevina HES Kosinj, produljeno je za oko mjesec dana. Nadamo se i nastojat ćemo da odgoda ne utječe značajno na planirani hodogram realizacije ukupnog projekta HES Kosinj. Nemamo saznanja o motivima, uzrocima i interesima opetovanog izjavljivanja spomenutih žalbi - poručeno nam je iz HEP-a.

U posljednjih deset godina Trames i Trames Consultants podnijeli su ukupno 80 žalbi DKOM-u na natječaje vrlo raznorodnih profila i naručitelja. Osim natječaja spomenutih javnih poduzeća, osporavali su ispravnost natječaja, među ostalim, uprava aerodroma na Braču i u Zadru, Hrvatskih cesta, gradskih uprava Splita, Dubrovnika i Vinkovaca, kao i više županija. Uglavnom se radilo o osporavanju natječaja na kojem se tražila izrada studije ili projektne dokumentacije, no bilo je i slučajeva kada je naručivan nadzor građenja i konzalting, piše Novac.hr.
Naslovnica Hrvatska i svijet

Najčitanije

Najnovije

FOTO: Procesija i blagoslov barki u Gružu 

FOTO: Procesija i blagoslov barki u Gružu 
Nakon todnevne duhovne priprave za svetkovinu titulara samostana i župe Uzvišenja svetog Križa, danas je u Sredi...
FOTO: Procesija i blagoslov barki u Gružu