Vijesti Hrvatska i svijet

BROJNI UGOVORI I SPORAZUMI POTPISANI NAKON SJEDNICE VLADE U DUBROVNIKU

Vlada široke ruke, dala stanove, zemljišta, odmarališta

BROJNI UGOVORI I SPORAZUMI POTPISANI NAKON SJEDNICE VLADE U DUBROVNIKU
Nakon današnje sjednice Vlade RH u Dubrovniku potpisano je više ugovora i spozuma sa jednicima a lokalne samouprave u našoj županij vrijednih 4,5 milijardi kuna. Evo popisa:
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE Ugovor o darovanju nekretnine u k.o. Suđurađ Gradu Dubrovniku, u svrhu uređenja parka, sportskog i dječjeg igrališta Suđurađ, Šipan
Ugovor o darovanju zemljišta u k.o. Blato Općini Blato, ukupne površine 864 m², u svrhu izgradnje športsko-rekreacijskog centra Ravno
Ugovor o darovanju nekretnina u k.o. Lumbarda Općini Lumbarda, u svrhu realizacije Poduzetničke zone „Humac-Pudarica“
Ugovor o darovanju suvlasničkog dijela Republike Hrvatske nekretnine u k.o. Korčula Gradu Korčuli, radi obnove i djelovanja Gradskog muzeja
Ugovor o darovanju nekretnina u k.o. Vidonje, u naravi stara Osnovna škola u Vidonjama, u svrhu smještaja društvenog doma
Ugovor o kupoprodaji nekretnine u k.o. Korčula Gradu Korčuli (ex Žuva)
Ugovor o darovanju nekretnine u k.o. Lastovo Općini Lastovo, u svrhu uređenja Doma mladih
Ugovor o darovanju nekretnine u k.o. Lastovo Općini Lastovo, u svrhu smještaja Doma za stare i nemoćne Sirena
Ugovor o darovanju nekretnine u k.o. Lastovo Općini Lastovo, u svrhu smještaja vatrogasnih vozila, vatrogasne opreme, komunalne opreme i spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (ex Tehnička radiona)
Ugovor o davanju na uporabu u k.o. Korčula Gradu Korčuli terase u svrhu održavanja kulturnih manifestacija
Ugovor o davanju na uporabu nekretnine u k.o. Slano Općini Dubrovačko primorje, u naravi bivše dječje odmaralište "Vračar" u Slanom, u svrhu smještaja odgojno-obrazovne ustanove; dječjeg vrtića
Sporazum o uspostavi suvlasničke zajednice na nekretninama u k.o. Goveđari u svrhu realizacije projekta izgradnje višenamjenskog platoa za izletnički turizam i pristupne ceste s parkiralištem u sklopu Nacionalnog parka Mljet
Ugovor o kupoprodaji nekretnine u k.o. Opuzen u svrhu izgradnje Centra obrane od poplava u Opuzenu
Ugovor o davanju na uporabu prizemne poslovne zgrade izgrađene na kat.čest.br. 390/97 k.o. Goveđari (bivša vojna nekretnina - objekt uređenja prostora Planjak, Vrh, Otok Mljet)
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Sanacija i rekonstrukcija rive u luci Donje Čelo - otok Koločep", Sporazum o zamjeni ekretnina između Hrvatskih cesta d.o.o. i Grada Dubrovnika
       MINISTARSTVO UPRAVE - Sporazumi o sadržaju i načinu uvida u osobne podatke građana (e matica) za županiju, gradove i općine.
       MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA - Ugovor o kupoprodaji stanova i Ugovor o kapitalnoj pomoći.

       MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA
EUROPSKE UNIJE - Ugovori iz Programa razvoja otoka u 2019. godini za gradove i općine Županije
.
MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU - Ugovori iz otvorenog trajnog poziva "Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja"
- Općina Konavle za projekt „Otvorimo Južna vrata Lijepe naše“
- Župa dubrovačka za projekt „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja dječjeg vrtića Općine Župa dubrovačka“

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE - Sporazum o financiranju nabave opreme za laboratorij Zavoda za mediteranske kulture u svrhu provođenja pedoloških analiza
Ugovori o financiranju iz Programa ruralnoga razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva: KK.06.3.1.03.0128 Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Konavlima.

POPIS TABULARNIH ISPRAVA I ODLUKA KOJE ĆE SE URUČITI PREDSTAVNICIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE:
1.       MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
1.1. Tabularna isprava za poslovni prostor, površine 35,35 m², koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na nekretnini u k.o. Vid, koji se koristi kao društveni dom (Metković)
1.2. Tabularna isprava za poslovni prostor, površine 179,67 m², koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na nekretnini u k.o. Vid, koji se koristi kao društveni dom (Metković)
2.       MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA
       EUROPSKE UNIJE
2.1. Odluka kojom se grad Dubrovnik s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021.-2027.
2.2. Odluka o području za koje će se izraditi intervencijski plan.
 
loading...
Naslovnica Hrvatska i svijet

Najčitanije

Najnovije