Vijesti Hrvatska i svijet

MINISTAR MARIĆ U ŽUPI DUBROVAČKOJ O ZONAMA 'KUPARI I' I 'KUPARI IV'

Za realizaciju turističkih projekata nužna je izgradnja brze ceste do Čilipa

MINISTAR MARIĆ U ŽUPI DUBROVAČKOJ O ZONAMA 'KUPARI I' I 'KUPARI IV'

Prilikom posjeta Općini Župa dubrovačka, u Kuparima je održan radni sastanak na kojem su ministar državne imovine Goran Marić, državni tajnik Tomislav Boban, općinski načelnik Silvio Nardelli te pročelnik Jure Marić nastavili razgovore na temu nastavka realizacije turističke zone ''Kupari I''.

Istaknuto je kako se od investitora očekuje finalna potvrda projekta koja će biti odobrena od resornih ministarstava i Općine Župa dubrovačka te dovršetak izrade Urbanističkog plana uređenja ''Kupari I'' čiji postupak izrade i donošenja je u tijeku.
U obilasku Kupara osim realizacije turističke zone ''Kupari I'' za koju je nakon provedenog međunarodnog javnog natječaja potpisan ugovor o koncesiji s pravom građenja na rok od 99 godina, razgovori su se vodili i na temu buduće realizacije turističke zone ''Kupari IV'' koja se na površini od 13 ha nalazi između hotela Pelegrin i rezidencijalnog kompleksa MORH-a unutar kojega su hotel Galeb te vile Borovka I i II. Planirani kapacitet zone koja je kroz prostorno-plansku dokumentaciju definirana kao zona ugostiteljsko turističke namjene je 800 ležaja, a stupanjem na snagu nove izmjere dijela k.o. Brašina i rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa stvoreni su preduvjeti za realizaciju i ove zone.

Ministar Marić i načelnik Nardelli zadovoljni su dosadašnjom suradnjom između bivšeg DUUDI-a, sada Ministarstva državne imovine i Općine Župa dubrovačka, a Nardelli je istaknuo da se nada da će se dobra suradnja nastaviti na još bolji način intenzivnijim uključivanjem i ostalih državnih tvrtki i institucija, posebno Hrvatskih voda koje su ključne za realizaciju prijeko potrebnog pročistača te HEP-a po pitanju uspostave nove elektroenergetske mreže koja se posebno odnosi na Kupare, kako za turističke zone tako i za budući dječji vrtić, dom umirovljenika te smještajne kapacitet MUP-a.

Načelnik je posebno istaknuo da realizaciju ovakvih projekata mora pratiti razvoj infrastrukture, a to su u prvom redu brza cesta između zračne luke u Čilipima i grada Dubrovnika, te dovršetak sustava odvodnje otpadnih voda s pročistačem.
Osima realizacije turističkih zona na području Općine razgovaralo se i o pojedinim lokacijama i zonama u vlasništvu države, a za koje je Općina iskazala interes ili već o istima brine i održava ih, kao što su park Striježice u Srebrenom, bivši objekt policije na Popolici, zemljišta za redovitu upotrebu oko Doma na Donjem Brgatu, pitanje realizacije projekta sportsko-rekreacijskog kompleksa u Čibači i ostalih.

Naslovnica Hrvatska i svijet

Najčitanije

Vozio vepra na prtljažniku

Vozio vepra na prtljažniku
Na benzinskoj stanici u Neumu neobičan prizor - pravi pravcati vepar na prtljažniku starog mercedesa. Očito da z...
Vozio vepra na prtljažniku

Najnovije