StoryEditor

Impressum

Logo SD

Glavni urednik
Jadran KAPOR

Pomoćnik glavnog urednika za web
Josip Dronjić

Izvršni urednici
Matko Rak, Martina Mrčić Radić, Leo Kovačić, Divna Zenić Rak

Web urednici
Diana Barbarić (Split), Marijana Klarić (Mozaik), Toni Perković (Sport)

Novinari
Marina Karlović Sabolić, Anita Belak Krile, Katarina Marić Banje,
Gabrijela Radanović, Ana Franić, Jelena Vrcelj, Tea Sumić, Petar Rađa, Robert Radica

Kontakt za čitatelje:
redakcija@slobodnadalmacija.hr

tel. fax.
Redakcija Split 021/352 900 021/383 102
Zadar 023/300 870 023/300 878
Šibenik 022/201 260 022/212 919
Dubrovnik 020/356 444 020/357 033

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Kontakt podaci:
Adresa: HANZA MEDIA d.o.o.,
Koranska 2, 10000 Zagreb
Za Službenika za zaštitu osobnih podataka
e-mail: dpo@hanzamedia.hr
Telefon: 01 617 39 39

 

HM Logo

HANZA MEDIA d.o.o.

 

NAKLADNIK
HANZA MEDIA d.o.o. Zagreb, Koranska 2


MB: 0575682
OIB: 79517545745
MBS: 080091889
Račun u Raiffeisenbanci Austria d.d.
Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d.
Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kn, uplaćen u cijelosti
Tel: +385 1 610 3100
Fax: +385 1 610 3148
E-mail: digital@hanzamedia.hr
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

UPRAVA
Ana Hanžeković / članica Uprave

PROKURISTI
Zorica Vitez Sever
Amalija Bilušić

DIREKTOR PJ SLOBODNA DALMACIJA
Miroslav Ivić

NADZORNI ODBOR
Gvozden Srećko Flego
Maja Šilhard
Marijana Raguž
Krešimir Ćosić
Davor Butorac

IZDAVAČKI SAVJET
Damir Boras
Petar Miladin
Davor Majetić
Vesna Barić Punda
Dragan Ljutić
Mario Zovak

DIREKTOR IZDAVAŠTVA
Tomislav Wruss

VODITELJI POSLOVNIH SEGMENATA
Igor Cenić (marketing i prodaja oglasnog prostora)
Ivica Pavišić (pretplata)
Suzana Kosor (promocija)
Igor Volarević (proizvodnje)
 

DIREKTOR DIGITALNIH OPERACIJA
Stipe Grubišić
digital@hanzamedia.hr

CROPIX FOTO SERVIS
tel: 01/610 3117, 01/610 3090
fax: 01/610 3033
web: www.cropix.hr
e-mail: cropix@hanzamedia.hr

PRETPLATA ZA TISKANO IZDANJE
Tuzemna i inozemna pretplata: +385 1 225 5374, fax: +385 1 617 3958
E-mail: pretplata@hanzamedia.hr

Izdvojeno

15. srpanj 2020 12:48