StoryEditor
ŽupaISPUNJENI KRITERIJI

Župi dubrovačkoj mobilno reciklažno dvorište

Piše DV
31. ožujka 2021. - 15:27
Ilustracija: Niksa Stipanicev/Cropix

Nakon prijave na otvoreni poziv, projektni prijedlog za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta u općini Župa dubrovačka uspješno je prošao sve faze te je ocijenjeno kako ispunjava sve kriterije prihvatljivosti za sufinanciranje EU sredstvima, pa se uskoro očekuje i donošenje Odluke o financiranju.

Podsjećamo, nakon donesenog Zaključka Općinskog vijeća, Općina Župa dubrovačka osigurala je financijska sredstva za kupnju zemljišta potrebnog za realizaciju projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u naselju Čibača. Kroz postupak izrade Izmjene i dopune Prostornog Plana, koji je u tijeku, točno će se definirati zone te uvjeti i način gradnje reciklažnog dvorišta, nakon čega se planira izrada projektne dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole.

Kako bi se cjelokupnom stanovništvu s područja općine osigurala usluga zbrinjavanja posebnih vrsta otpada do izgradnje reciklažnog dvorišta, Općina Župa dubrovačka planira bespovratnim EU sredstvima nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta koje će ostati na raspolaganju stanovništvu udaljenih naselja i nakon stavljanja u funkciju novoizgrađenog reciklažnog dvorišta.

22. travanj 2021 03:17