StoryEditor
ŽupaOPĆINSKO VIJEĆE

ŽUPA DUBROVAČKA Usvojen proračun od 67,5 milijuna kuna

Piše AK
11. prosinca 2019. - 22:36
Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Župe dubrovačke prihvaćen je proračun za 2020. godinu u iznosu 67.460.000 kuna.
Višak prihoda iz ovogodišnjeg proračuna koji se prenosi u sljedeću godinu iznosi 4.250.000 kuna.

NajznačajnijI prihodi u proračunu za slijedeću godinu su oni iz proračuna Grada Dubrovnika za izgradnju Groblja Dubac u iznosu od 16.045.880 kuna, prihod od komunalne naknade 5.600 tisuća, te komunalnog doprinosa od 1.100.000, kuna. Prihod od imovine iznosi 4.534.400 kuna od čega se najveći dio odnosi na naknadu za rad hidroelektrana u iznosu od 2 i pol milijuna kuna. Hrvatske vode će za izgradnju kanalizacije uplatiti 1.200.000 kuna, od boravišne pristojbe se planira naplatiti 831 tisuća.

Kada su u pitanju rashodi u izgradnju I. etape groblja Dubac utrošit će se 19.366.000 kuna. Po pitanju predškolskog i osnovnog obrazovanja izdvaja se 14.409.000 kuna od čega za potrebe radovnog rada jaslica i dječjeg vrtića 13.200.000 kuna, čiji rad je sufinanciran sredstvima EU u iznosu od 4.470.000 kuna za slijedeću godinu.

Za izgradnju kanalizacije predviđeno je 1,7 milijuna kuna od čega 1,5 milijuna ide za kanalizacijski sustav Čibače, a ostatak na Mline. Za aktivnost održavanja javnih površina predviđeno je 3.490.000 kuna, a za održavanje cesta 2. 717 000 kuna.Ulaganja u izgradnju cesta i nogostupa na lokacijama Put dr. Ante Starčevića i Put Pera Kojakovića, te nogostupa uz D8 Općina planira financirati 1. 350 tisuća kuna.
Značajan iznos izdvojiti će se za izgradnju igrališta na Brašini u iznosu od 1,75 milijuna kuna, a izdvajanje za sport iznosi 1.050.000 kuna, za socijalni program je predviđeno 1.880.000, a za kulturu će se izdvojiti 703 000 kuna.

Osigurana su sredstva u iznosu od 480.000 kuna kako bi i nadalje za potrebe Župe dubrovačke zadržali utvrđeni vozni red autobusnih linija.

Oporbeni vijećnici su tijekom glasovanja za proračun 2020. godine bili suzdržani, a nezavisni vijećnik Mario Previšić je kazao kako kada se izuzmu sredstva Grada Dubrovnika za gradnju groblja Dubac i rashodi, ostane samo nešto više od 4 milijuna kuna za razvojni dio proračuna.
- Trebalo je više koristiti fondove Europske unije za projekte na području župske općine - kazao je Previšić.
-Proračun smo napravili tako da i za kapitalni projekt gradnje groblja Dubac nismo utrošili ni jedne kune kreditnih sredstava. Uporno se pozivate na sredstva Europske unije, a kada smo vas predložili za predsjednika Odbora za EU fondove, glatko ste to odbili - odgovorio je načelnik Nardelli Previšiću.
loading...

Izdvojeno

28. rujan 2020 18:40