StoryEditor
ŽupaSJEDNICA ŽUPSKOG VIJEĆA

Povećana sredstva za socijalnu skrb

Piše DV
23. travnja 2020. - 13:43
Silvio Nardelli Željko Tutnjević
Vijećnici Općine Župa dubrovačka danas su elektronskim putem održali 21. Sjednicu Općinskog vijeća sa dnevnim redom od ukupno devet točaka. Najvažnije među njima bile su prijedlog Rebalansa prihodovne i rashodovne strane Proračuna kao i prijedlog mjera za pomoć gospodarskim subjektima koje će se provoditi do okončanja izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19. Iste su od strane općinskih vijećnika jednoglasno prihvaćene.
Rebalansom Proračuna znatno su umanjeni prihodi kao što su porez na dohodak, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju, prihod od imovine te naknade za koncesije. Sukladno navedenom smanjenju prihodovne strane značajno su umanjeni rashodi prvenstveno po pitanju provođenja komunalnih aktivnosti. Rebalansom Proračuna povećana su sredstva za socijalnu skrb, a sve zbog nezavidne situacije u kojoj su se našle mnogobrojne obitelji na području naše Općine.
Usvojene su mjere oslobađanja u cijelosti ili umanjenja plaćanja zakupa za poslovne prostore kako onih u vlasništvu Općine tako i vezanih društava, kao i oslobađanja plaćanja zakupa javnih površina i odgode naplate komunalne naknade za razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja. Svi kapitalni projekti nastavljaju se provoditi izmijenjenom dinamikom.
Već ranije omogućeno je prolongiranje plaćanja paušalnog poreza na iznajmljivanje za prva tri mjeseca, dok su iznajmljivači u potpunosti oslobođeni tog plaćanja za 4,5. i 6. mjesec kao i plaćanja prve rate turističke pristojbe.
Sukladno prethodnom dogovoru, potrebne mjere po pitanju zakupa javnih površina kao i koncesija na pomorskom dobru donijet će se naknadno, a sve ovisno o trajanju ove situacije.
Djelatnicima Općine, kao i djelatnicima svih vezanih društava, već ranije je umanjena plaća za 10 % te su ukininute naknade za rad u upravnim vijećima i nadzornim odborima.
Vijećnici su također prihvatili zaključak o kupnji zemljišta potrebnog za proširenje LC 69050 na dionici Mala Rijeka – rijeka Taranta.
Silvio Nardelli rekao je da mu je iznimno drago da su zajedničkim konstruktivnim djelovanjem i suradnjom, bez obzira na stranačku pripadnost i odnos snaga u samom općinskom vijeću, usvojili Izmjene i dopune Proračuna kao i prijedloge mjera koje će biti najbolje moguće rješenje u datim okolnostima.
- Poželio bih nam svima ovako dobru suradnju u budućem donošenju odluka - rekao je načelnik. 
loading...

Izdvojeno

27. listopad 2020 19:53