StoryEditor
ŽupaOD SKORO 50 MILIJUNA KUNA

Pogledajte što sve donosi proračun Općine Župa dubrovačka za 2021. godinu

Piše DV
3. prosinca 2020. - 19:19
Načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli
Poštovani žitelji Župe dubrovačke ,
 
predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Župa dubrovačka prikuplja i investira sredstva. Sa željom da Vam omogućimo uvid u rad naše Općine i da je učinimo što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.zupa-dubrovacka.hr.
 
Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.
Proračun Općine za 2021. planiran je u iznosu od 47.215.000,00 kuna.
 
Iz ukupnog proračuna Općine Župa dubrovačka za aktivnosti komunalnog gospodarstva planiran je iznos od 22.708.700,00 kuna. Kroz navedeni iznos osigurana su sredstva u iznosu od  3.565.000,00 kuna za održavanje javnih i zelenih površina na cijelom području Općine , 7.840.200,00 kuna za nastavak izgradnje  Groblje Dubac.

Kroz ovaj iznos osigurano je 1.322.000 kuna za potrebe redovnog održavanja javne rasvjete , plaćanja električne energije , kao i za izgradnju iste na javnim površinama. Za potrebe tekućeg investicijskog održavanja cesta osigurano je ukupno 2.322.000 kuna, a odnose se na lokalne nerazvrstane ceste i županijske ceste na našem području.

Za komunalnu aktivnost izgradnje kanalizacijske mreže i oborinske odvodnje osigurano je  4.782.000,00 kuna od kojih je 4.000.000,00 kuna osigurano za izgradnju 1.faze kanalizacije Čibača. Na ovoj aktivnosti osigurana su i sredstva za izradu glavnih izvedbenih projekata 2. i 3. Faze kanalizacije Čibača.

Kroz aktivnost komunalno gospodarstvo osigurana su sredstva za održavanje morske obale , razvoj vodoopskrbe i ostale komunalne aktivnosti.

Za potrebe izrade Prostorno planske dokumentacije osigurano je 505.000,00 kuna , a odnose se na izradu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka kao i više urbanističkih planova uređenja .

Zahvaljujući donaciji Ministarstva turizma  u iznosu od 418.000,00 kuna krećemo sa rekonstrukcijom nogometnog igrališta  NK Župa dubrovačka za koje će Općina izdvojiti dodatno 500.000,00 kuna , dok je za potrebe uređenja dječjih igrališta osigurano 200.000,00 kuna .

Kako bismo i dalje za potrebe mještana Župe dubrovačke zadržali utvrđeni vozni red autobusnih linija osigurana je subvencija JGP Libertas  u iznosu od 500.000,00 kuna.
 
Za zdravstvenu i socijalnu skrb namjeravamo izdvojiti 1.692.000,00 kuna ;od toga  80.000,00 kuna kako bi i nadalje zadržali laboratorijske usluge u okviru zdravstvene stanice Srebreno kao i za potrebe pedijatrije . Osigurana su sredstva za rad svih socijalno, humanitarno, zdravstvenih udruga, udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

Socijalni program u iznosu 1.557.000,00 kuna osigurava pomoć najugroženijim obiteljima s područja naše Općine, nagradu za novorođenu djecu, te sufinanciranje dobro razrađenog sustava javnog prijevoza učenicima, umirovljenicima te korisnicima posebnih kategorija.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 1.000,00 kuna za prvo dijete, 1.500,00 za drugo, 3.000 kuna za treće dijete, a 5.000 kuna za četvrto i svako sljedeće dijete, te sufinanciramo boravak djece u vrtiću. Općina Župa dubrovačka sufinancira rad vrtića u iznosu od 6.630.000,00 kuna.
 
Za redovan rad svih sportskih klubova koji djeluju na području naše Općine putem Zajednice sportova osigurano je 650.000,00 kuna, kao i sredstva za održavanje sportskih objekata.

Obrazovanje djece i mladih je najsigurnije i najisplativije ulaganje u našu budućnosti, stoga sufinanciramo kupnju školskih udžbenika učenicima osnovne škole; pravo na novčanu pomoć za kupnju udžbenika  i ostalog školskog pribora pripada obiteljima s područja Župe dubrovačke čiji iznos ukupnih mjesečnih primanja ne prelazi 2.000,00 kuna po članu obitelji, a čija djeca redovno pohađaju osnovnu ili srednju školu.- 300,00 kuna po djetetu za osnovno obrazovanje od 1. do 4. razreda- ,400,00 kuna po djetetu za osnovno obrazovanje od 5. do 8. razreda,- 1.100,00 kuna po djetetu za srednjoškolsko obrazovanje.

Proračun obuhvaća nastavak financiranja produženog boravka prvim i drugim razredima u osnovnoj školi i projekata izvannastavnih aktivnosti učenika.
 
Osigurana su sredstva za projektiranje dogradnje zgrade Osnovne škole Župa dubrovačka i tzv. „tople veze“ sa školskom sportskom dvoranom čime se omogućiti osnovnoškolsko obrazovanje u jednosmjenskom radu u jednoj zgradi  za potrebe naše Općine  .
 
Učenicima srednje škole osiguravamo besplatan prijevoz , te dodjeljujemo učeničke stipendije u iznosu od 400,00 kuna mjesečno, a studentske ovisno o mjestu studiranja  u iznosu od 600,00 i od 800,00 kuna . Ovim mjerama olakšavamo financijski teret školovanja ali i nagrađujemo njihov trud i uspjehe.

Studentima koji studiraju izvan grada Dubrovnika isplaćujemo za prijevoz jedanput u kalendarskoj godini iznos od 400,00 kuna. Stipendijama su obuhvaćeni i učenici i studenti deficitarnih zanimanja , oni koji dolaze iz obitelji slabijeg imovnog stanja kao i stradalnici Domovinskog rata.  Za ovu aktivnost izdvajamo preko 500.000,00 kuna godišnje.
 
Poštovani stanovnici, izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u narednoj 2021. godini. Iz godine u godinu trudimo se da život u Župi dubrovačkoj napravimo po mjeri svakog čovjeka, pogotovo u teškim vremenima koja su nas snašla.
Dosad smo donijeli niz olakšica gospodarstvenicima i ljudima koji su ostali bez posla.  Ukoliko imate bilo kakve prijedloge, a koje se odnose na bilo koje područje našeg djelovanja,  a za koje smatrate da bi mogli poboljšati i olakšati život u našoj Općini, budite ih slobodni uputiti.

Izdvojeno

24. siječanj 2021 17:20