StoryEditor
Župa900 KUNA PO KORISNIKU

Općina Župa dubrovačka isplatila stalne novčane pomoći korisnicima prava na osobnu invalidninu

Piše dv
19. ožujka 2021. - 17:49
Nikolina Vukovic Stipanicev/Cropix

Općina Župa dubrovačka danas je izvršila isplatu stalne novčane pomoći korisnicima prava na osobnu invalidninu. Isplata je izvršena za prva tri mjeseca u iznosu od 900,00 kuna po korisniku. Za prvo tromjesečje danas je izvršena i isplata stalne novčane pomoći i korisnicima ostalih prava sa centra ( tuđe pomoći i njege i zajamčene minimalne naknade ) kao i djeci bez jednog roditelja.

Općina Župa dubrovačka 100%-tnim invalidima, jedanput u pet (5) godina  po liječničkoj preporuci, odobrava jednokratnu novčanu pomoć za nabavku pomoćne tehnologije u iznosu najviše do 10.000,00 kuna. Pomoć za nabavku pomoćne tehnologije ostvaruje se na način da se plati ispostavljeni račun izravno dobavljaču.

 Iz općinskog proračuna redovito se izdvajaju sredstva za financiranje udruga osoba s invaliditetom na području naše županije i na taj način se omogućuje njihovo djelovanje u cilju unaprjeđenja kvalitete života osoba s invaliditetom.

Navedenim aktivnostima Općina Župa dubrovačka podržava osnaživanje osvještenosti prema zadovoljavanju potreba osoba s invaliditetom općenito kao i o njihovoj uključenosti u sudjelovanje u javnom i političkom životu. Svi invalidi koji su dosada imali potrebu uvida u dokumente, osigurana im je dostupnost istih na njima zadovoljavajući način. Kao jedinica lokalne samouprave osigurali smo pristup u zgradu prilagođen osobama s invaliditetom, te smo sa osobama s invalidnošću uvijek postupali sa posebnom pažnjom kako bismo im pomogli u ostvarivanju njihovih prava.

 Tijekom ljetnih mjeseci  uvode se  sadržaji posebno namijenjeni osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivosti.

Riječ je o lifteru, koji invalidnim osobama  omogućava lakši i samostalniji ulazak u more, a put do liftera je prohodan za kolica. Za invalidne osobe sa visokim stupnjem invaliditeta osiguran je i parking koji im omogućuje što bliži prilaz plaži. Briga o potrebama osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti jedan je od ključnih prioriteta Općine Župa dubrovačka i prilikom svakog projektiranja i adaptacije vodi se računa kako bi im olakšali mobilnost i povećali dostupnost svih sadržaja , te u konačnici i samu kvalitetu života u našoj Općini.

22. travanj 2021 14:53